Hur kan jag ansöka om tillstånd att delta och anmäla mig till CGR-examen?

Ansöknings- och anmälningstiden till CGR-examen 2022 har slutat.

För att kunna delta i CGR-examen måste du delta i GR-examen samma år eller ha avlagt den tidigare. Du ska ansöka om och få tillstånd till varje examen du tänker delta i.

Du ansöker om tillstånd att delta i examen hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Tillståndet är i kraft de fem följande kalenderåren. Du ska emellertid varje år lämna in en separat anmälan till examen.

Så här söker du tillstånd att delta i examen

Om du inte har ett ikraftvarande tillstånd att delta i CGR-examen, fyll i en e-blankett för ansökan om tillstånd att delta och skicka den till oss med bilagor. Med samma blankett kan du samtidigt anmäla dig till examen.

Om du samtidigt ansöker om tillstånd att delta i GR-examen, läs våra anvisningar om hur du ansöker till GR-examen.

Fyll i din ansökan på e-blanketten. För att fylla i e-blanketten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Du kan byta språk i det högra övre hörnet på blanketten. Du kan vid behov spara din ofärdiga ansökan och fortsätta fylla i den senare. Kom ihåg att fylla i blanketten och skicka den under ansöknings- och anmälningstiden. Du får en kopia av din ansökan till din e-postadress.

Observera! Det är obligatoriskt att fylla i punkten Studier på blankettens sida 2. Om du ansöker om tillstånd att delta endast i CGR-examen, kan du välja vilkendera som helst av de givna alternativen, eftersom det till tillståndet att delta i CGR-examen inte hör studiekrav.

Så här anmäler du dig till examen

Om du har ett ikraftvarande tillstånd att delta i CGR-examen, räcker det att du anmäler dig till CGR-examensprovet på e-blanketten.

Obs! Tillstånd att delta är specifikt för varje examen. Om du till exempel har tillstånd att delta i GR-examen men du vill också delta i CGR-examen, måste du ansöka om tillstånd att delta i CGR-examen. I sådana fall räcker det att du fyller i blanketten för ansökan om tillstånd att delta i examen och fyller i punkterna för båda examina.

För att fylla i e-blanketten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Du kan byta språk i det högra övre hörnet på blanketten. Du kan vid behov spara din ofärdiga anmälan och fortsätta fylla i den senare. Kom ihåg att fylla i blanketten och skicka den under ansöknings- och anmälningstiden. Du får en kopia av din anmälan till din e-postadress.

Vad gör jag om jag har dyslexi?

Om du har dyslexi, kan du bli beviljad tilläggstid i examen. Dyslexi påvisas för PRS revisionstillsyn med ett intyg som en specialläkare eller speciallärare har utfärdat. Intyget får inte vara äldre än 4 år. Som ett undantag beroende på coronan, godkänner vi år 2002 ändå intyg som getts från år 2016 framåt.

Skicka intyget om dyslexi till PRS revisionstillsyn i samband med anmälan till examen.

Bekanta dig med examensavgifterna

Det är avgiftsbelagt att delta i examina.

PRS fakturerar deltagaravgiften för examen före examenstidpunkten.

Deltagaravgiften återbetalas till betalaren, om deltagande i examen annulleras minst två veckor före examen. Om deltagande annulleras senare, men före examen, återbetalas hälften av deltagaravgiften.

Om den sökanden inte på grund av sjukdom kunnat delta i examen, återbetalas examensavgiften helt mot uppvisande av läkarintyg.

Vi informerar senare om hur coronaepidemin och myndighetsbesluten som gäller coronaepidemin eventuellt påverkar deltagandet i examen.

Gå till prislistan för revisionstillsynen.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs i våra dataskyddsbeskrivningar om hur personuppgifter behandlas i följande register:

  • registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen
  • registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen.

Gå till dataskyddsbeskrivningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2022