Hur kan jag ansöka om tillstånd att delta och anmäla mig till GR-examen?

Ansöknings- och anmälningstiden till GR-examen 2022 har slutat.

Du ansöker om tillstånd att delta i examen hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Tillståndet är i kraft de fem följande kalenderåren. Du ska emellertid varje år lämna in en separat anmälan till examen.

Om du har avlagt någondera delen av GR-examen, är den avlagda delen i kraft de fem följande kalenderåren.

Så här söker du tillstånd att delta i examen

Om du inte har ett ikraftvarande tillstånd att delta i GR-examen, fyll i en ansökan om tillstånd att delta på e-blanketten och skicka den till oss med bilagor. Med samma blankett kan du samtidigt anmäla dig till examen. Skicka till oss som bilagor till din ansökan:

  • arbetsintyg
  • intyg om avlagd högskoleexamen
  • motsvarighetsintyg från högskola om studiernas motsvarighet.

Fyll i din ansökan på e-blanketten. För att fylla i e-blanketten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Du kan byta språk i det högra övre hörnet på blanketten. Du kan vid behov spara din ofärdiga ansökan och fortsätta fylla i den senare. Kom ihåg att fylla i blanketten och skicka den under ansöknings- och anmälningstiden. Du får en kopia av din ansökan till din e-postadress.

Så här anmäler du dig till examen

Då du har ett ikraftvarande tillstånd att delta i GR-examen, räcker det att du anmäler dig till examensprovet på e-blanketten.

Obs! Tillstånd att delta är specifikt för varje examen. Om du till exempel har tillstånd att delta i GR-examen men du vill också delta i CGR-examen, måste du ansöka om tillstånd att delta i CGR-examen. I sådana fall räcker det att du fyller i blanketten för ansökan om tillstånd att delta och fyller i punkterna för båda examina.

För att fylla i e-blanketten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Du kan byta språk i det högra övre hörnet på blanketten. Du kan vid behov spara din ofärdiga anmälan och fortsätta fylla i den senare. Kom ihåg att fylla i blanketten och skicka den under ansöknings- och anmälningstiden. Du får en kopia av din anmälan till din e-postadress.

Vad gör jag om jag har dyslexi?

Om du har dyslexi, kan du bli beviljad tilläggstid i examen. Dyslexi påvisas för PRS revisionstillsyn med ett intyg som en specialläkare eller speciallärare har utfärdat. Intyget får inte vara äldre än 4 år. Som ett undantag beroende på coronan, godkänner vi år 2002 ändå intyg som getts från år 2016 framåt.

Skicka intyget om dyslexi till PRS revisionstillsyn i samband med anmälan till examen.

Bekanta dig med examensavgifterna

Det är avgiftsbelagt att delta i examina.

PRS fakturerar deltagaravgiften för examen före examenstidpunkten.

Deltagaravgiften återbetalas till betalaren, om deltagande i examen annulleras minst två veckor före examen. Om deltagande annulleras senare, men före examen, återbetalas hälften av deltagaravgiften.

Om den sökanden inte på grund av sjukdom kunnat delta i examen, återbetalas examensavgiften helt mot uppvisande av läkarintyg.

Vi informerar senare om hur coronaepidemin och myndighetsbesluten som gäller coronaepidemin eventuellt påverkar deltagandet i examen.

Gå till revisionstillsynens prislista.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs i våra dataskyddsbeskrivningar hur personuppgifter behandlas i följande register:

  • registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen
  • registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen

Gå till dataskyddsbeskrivningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2022