Gå direkt till innehållet
Meny

Alternativ led till OFGR-examen

Om du inte har högre högskoleexamen eller samtliga studier inom den offentliga sektorn, kan du under vissa förutsättningar få tillstånd att delta i OFGR-examen.

Om du ansöker om tillstånd att delta i OFGR-examen, kan du med extra examensuppgifter ersätta högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor studier inom den offentliga sektorn. Läs mer om studiekraven för OFGR-revisorer.

Vem kan ansöka om tillstånd att delta i examen genom den alternativa leden?

Alternativ 1

Du har 6 års erfarenhet av yrkesuppgifter i huvudsyssla. Högst den del som kan ersättas med extra examensuppgifter kan saknas i dina studier. Före godkännandet som OFGR-revisor måste du ändå ha minst 7 års erfarenhet av uppgifterna i fråga i huvudsyssla.

Som yrkesuppgifter betraktas arbetsuppgifter som

  • verkställande direktör
  • ställföreträdare för verkställande direktör
  • ekonomidirektör
  • intern revisor eller
  • i annan motsvarande befattning på den privata eller offentliga sektorn.

Alternativ 2

Du har 4 års erfarenhet av yrkesuppgifter som GR-revisor. Högst den del som kan ersättas med extra examensuppgifter kan saknas i dina studier. Före godkännandet som OFGR-revisor måste du ändå ha minst 5 års erfarenhet av yrkesuppgifter som GR-revisor.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022