Kontaktinformation för revisionstillsyn

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Telefonnummer

029 509 5000

E-post

tilintarkastusvalvonta@prh.fi
laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi
fornamn.efternamn@prh.fi

De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om skyddad e-post.

Kundtjänst i revisionstillsynsärenden

Revisorsexamina, godkännande av revisorer, anmälningar om tillsynsuppgifter och registerärenden

Teamchef Hanna Kattainen, tfn 029 509 5859

Planerare Tuuli Calonius-Pitkänen, tfn 029 509 5578,

Planerare Annika Mäki, tfn 029 509 5029

Assistent Kim Kronlund, tfn 029 509 5031
Kim Kronlunds e-post: ext.fornamn.efternamn@prh.fi

Kvalitetssäkring av revision

Ledande sakkunnig, kvalitetssäkring Riitta Ylipiha, tfn 029 509 5021

Sakkunnig, kvalitetssäkring Leena Anttila, tfn 029 509 5064

Sakkunnig, kvalitetssäkring Janne Kallio, tfn 029 509 5038

Sakkunig, kvalitetssäkring Elina Niemi, tfn 029 509 5014

Sakkunnig, kvalitetssäkring Henri Rantanen, tfn 029 509 5025

Sakkunnig, kvalitetssäkring Raisa Vitikka, tfn 029 509 5052

Planerare Tarja Sviili, tfn 029 509 5266

Myndighetssamarbete, yttranden, rådgivning

Ledande jurist Pasi Horsmanheimo, tfn 029 509 5860

Jurist Juuso Pöntinen, tfn 029 509 5270

Undersökningsärenden

Jurist Kristiina Borg, tfn 029 509 5020

Jurist Jaakko Mikkilä, tfn 029 509 5305

Jurist Pekka Virtamo, tfn 029 509 5302


Utskriftsversion
Uppdaterad 11.01.2021