Gå direkt till innehållet
Meny

Dödande av företagsinteckning

Företagsinteckning gäller utan förnyelse tills den dödas. Ansökan om dödande av företagsinteckning kan göras av inteckningshavaren eller näringsidkaren (gäldenären).

Ange i ansökan

 • sökandens namn, adress och telefonnummer

 • namn, adress och telefonnummer för eventuellt ombud

 • näringsidkarens (gäldenärens) namn och FO-nummer

 • dagen för fastställande av den inteckning som ska dödas samt ärendenummer

 • om inteckningen dödas enbart delvis, ska detta specificeras genom att ange dagen för fastställande av inteckningen, ärendenummer, nummer på de pantskuldebrev som ska dödas samt de eurobelopp som ska dödas.

Ansökan ska dateras och sedan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Ladda ner ansökningsblanketten på vår blankettsida.

Bilagor

 • pantskuldebreven i original med inteckningsbevis
 • om inteckningshavaren ansöker om dödande, näringsidkarens medgivande (styrkt kopia av medgivandet)
 • fullmakt, om anmälan är undertecknad av den befullmäktigade (en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt)

Behandlingsavgift

 • Ansökan är gratis.

Tips

 • Skicka ansökan per post till Patent- och registerstyrelsen, Företagsinteckningsregistret, 00091 PRH eller lämna in den personligen till PRS kundtjänst.
 • Om de ursprungliga pantskuldebreven har försvunnit, ska handlingarna först dödas i tingsrätten. Därefter kan du ansöka om dödande av företagsinteckning hos PRS. I ansökan ska du då bifoga en styrkt kopia av tingsrättens beslut med vilket pantskuldebreven har dödats.
 • En företagsinteckning kan dödas utan ett separat inteckningsbevis som bilaga till pantskuldebrevet. Näringsidkaren ska då tillsammans med ansökan lämna in en skriftlig redogörelse för orsaken till att inteckningsbeviset saknas.
Utskriftsversion Uppdaterad 06.04.2023