Gå direkt till innehållet
Meny

Dödande av företagsinteckning

En företagsinteckning gäller utan förnyelse tills den dödas. Ansökan om dödande av företagsinteckning kan göras av inteckningshavaren eller av det företag i vars egendom inteckningen har fastställts.

Vad kostar det?

Ansökan om dödande av företagsinteckning är avgiftsfri.

Hur ansöker jag?

Använd ansökningsblanketten för att söka dödande av företagsinteckning eller lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan. Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som hen har befullmäktigat.

Ange i ansökan:

 • sökandens namn, adress och telefonnummer
 • eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
 • näringsidkarens (gäldenärens) namn och FO-nummer
 • datum för fastställande av den inteckning som ska dödas samt ärendenummer
 • om inteckningen dödas endast delvis, ska detta specificeras genom att ange datum för fastställande av inteckningen, ärendenummer, nummer på de pantskuldebrev som ska dödas samt de eurobelopp som ska dödas
 • datum och underskrift (ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som hen har befullmäktigat).

Ladda ner ansökningsblanketten på vår blankettsida.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar:

 • pantskuldebreven i original med inteckningsbevis
 • En företagsinteckning kan dödas utan något separat inteckningsbevis som bilaga till pantskuldebrevet. o Sökanden ska bifoga till ansökan en skriftlig redogörelse för orsaken till att inteckningsbeviset saknas.
 • Om pantskuldebreven i original har försvunnit, måste de först dödas vid tingsrätten. Därefter kan du ansöka om dödande av företagsinteckning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Bifoga till ansökan en styrkt kopia av tingsrättens beslut med vilket pantskuldebreven har dödats.
 • samtycke av det företag i vars egendom inteckningen har fastställts, om inteckningshavaren ansöker om dödande (styrkt kopia av samtycket)
 • fullmakt, om ombudet har undertecknat anmälan (en blankofullmakt i original eller en individualiserad fullmakt som styrkt kopia).

Hur lämnar jag in ansökan till PRS?

Skicka undertecknad ansökan med bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Företagsinteckningsregistret
00091 PRH

Du kan också

 • lämna in ansökan med bilagor i vår besökskundtjänst i Helsingfors. Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.
 • skicka ansökan, kopior av pantskuldebrev samt eventuella andra bilagor till: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi.

Obs! Om du skickar din ansökan per e-post, skickar vi anvisningar och en färdigt ifylld blankett för att lämna in pantskuldebreven i original till oss. Du får anvisningarna och blanketten per e-post efter att vi har tagit din ansökan upp till behandling.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.05.2024