Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiekapital

Minimiaktiekapitalkravet på 2 500 euro för privata aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag slopades 1 juli 2019.

Om bolaget inte har något aktiekapital, registrerar vi noll euro som bolagets aktiekapital.

Ändringar i aktiekapitaluppgifter

Ett aktiebolag kan minska, öka eller förlora sitt aktiekapital. En minskning, ökning eller förlust av aktiekapitalet ska alltid anmälas till handelsregistret.

Reservfonden och överkursfonden antecknas inte i handelsregistret. Om bolagets borgenärer emellertid har rätt att motsätta sig en minskning av överkursfonden eller reservfonden, ska bolaget ansöka om en kallelse hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Läs våra anvisningar om hur du anmäler följande:


Utskriftsversion Uppdaterad 19.10.2021