Gå direkt till innehållet
Meny

Slutredovisning av aktiebolag till handelsregistret

Aktiebolag ska anmäla slutredovisning till handelsregistret efter likvidation, fusion eller delning.

Gå till anvisningen Anmälan om slutredovisning för fusionerade aktiebolag.

Gå till anvisningen Anmälan om slutredovisning för aktiebolag som upplösts genom delning.

Slutredovisning efter likvidation

Slutredovisningen innehåller likvidatorns berättelse över likvidationen och redogörelse för skiftet av bolagets tillgångar. Boksluten, verksamhetsberättelserna och eventuella revisionsberättelser för hela likvidationstiden ska bifogas till berättelsen.

När anmäler jag slutredovisningen?

Anmäl slutredovisningen inom 2 månader från det att den har godkänts på bolagsstämman.

Vem anmäler?

Likvidatorn eller en person som likvidatorn har befullmäktigat undertecknar blanketten för registrering av bokslut. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om en befullmäktigad person undertecknar blanketten, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka handlingar behöver jag?

Anmäl slutredovisningen för aktiebolag på blanketten för registrering av bokslut. Underteckna och datera blanketten. Länken till pdf-blanketten finns i slutet av den här sidan.

Skicka likvidatorns berättelse över likvidationen och redogörelse för skiftet av bolagets tillgångar tillsammans med blanketten. Bifoga bokslutshandlingarna nedan. Bokslutet ska dateras, och likvidatorn ska underteckna det.

  1. Resultaträkning
  2. Balansräkning utan specifikationer till balansräkningen
  3. Noter
  4. Ange datum för godkännande av slutredovisningen på blanketten för registrering av bokslut.
  5. Revisionsberättelse om företaget har revisionsskyldighet
  6. Verksamhetsberättelse och finansieringsanalys om företaget är skyldigt att upprätta dem
  7. Koncernbokslut (om det ingår i företagets bokslut), koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys

Vid behov ange följande på blanketten för registrering av bokslut:

  • Företaget är inte skyldigt att lämna in alla ovanstående handlingar.
  • Företaget bedriver inte någon verksamhet.

Vad kostar det?

Bokslutsanmälan är gratis när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgiften är 100 euro om du lämnar in bokslutet till handelsregistret för sent. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten.

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).Öppnas i en ny flik

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.01.2024