Ändringar i anmälningsförfarandet från 2019

E-tjänsten på ytj.fi ändrades i början av 2019. Etableringsanmälningar för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag måste nu lämnas in via vår e-tjänst. Även anmälan om bolagsordning ändrades.

Lämna in etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi

Lämna in en elektronisk etableringsanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in etableringsanmälningar på papper.

I e-tjänsten skapar du etableringsanmälan, bolagsordning och aktieägarförteckning, och bifogar avtalet om bolagsbildning. Du anmäler bestämmelserna 1–5 i bolagsordningen på formbundet sätt och resten kan du formulera på det sätt som du själv önskar.

Du får ett FO-nummer genast när du har skickat in din anmälan via e-tjänsten.

Gå till anvisningarna:

PRS förmedlar uppgifterna om nya bolag till informationssystemet för bostadslägenheter

Uppgifterna om nya bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som du lämnat in i e-tjänsten överförs automatiskt till informationssystemet för bostadslägenheter, det vill säga till bostadsdatasystemet, som Lantmäteriverket upprätthåller. I registret antecknas också ägande, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter. Läs mer om bostadsdatasystemet på www.osakehuoneistorekisteri.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Bostadsaktiebolag bildade före 2019

Alla bostadsaktiebolag som bildats före 2019 måste överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem senast den 31 december 2023. Bolag kan överföra till bostadsdatasystemet endast aktieböcker som är i enlighet med den gällande bolagsordningen.

Kontrollera först att bolagsordningen är uppdaterad. Om de ändringar som har ägt rum i bolaget inte har registrerats som ändringar av bolagsordningen, lämna in en anmälan om ändring av bolagsordning. Samtidigt lönar det sig att lämna in anmälan i det nya elektroniska formatet så att uppgifterna förs direkt över som basuppgifter till Lantmäteriverkets e-tjänst för överföring av aktieböcker.

Gå till anvisningen: bostadsaktiebolag - bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag bildade före 2019

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag bildat före 2019 kan anmäla sin bolagsform för registrering i handelsregistret. Gå till anvisningen: registrering som ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan vid behov överföra uppdateringen av aktieförteckningen (aktieboken) till bostadsdatasystemet. Då måste en bestämmelse läggas till i bolagsordningen om att bolagets aktier hör till aktielägenhetsregistret i bostadsdatasystemet. Lämna in anmälan om ändring av bolagsordningen via e-tjänsten på ytj.fi. På samma gång ändras bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Gå till anvisningen: ömsesidiga fastighetsaktiebolag - bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Du kan betala behandlingsavgiften med nätfaktura

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan betala behandlingsavgiften för e-anmälningar med nätbankskoder, kreditkort eller genom att använda adress för nätfakturor.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.12.2021