Uppgifter och bedömningsgrunder

Uppgifter och bedömningsgrunder 2022

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen (pdf, 0,84 Mb)
Del 2 i GR-examen (pdf, 1,04 Mb)
CGR-examen (pdf, 1,26 Mb) OFGR-examen (pdf, 1,17 Mb)

Bedömningsgrunder:

GR-examen (pdf, 0,91 Mb)CGR-examen (pdf, 0,93 Mb)OFGR-examen (pdf, 0,83 Mb)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2021

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen (pdf, 0,86 Mb)
Del 2 i GR-examen (pdf, 0,9 Mb)
CGR-examen (pdf, 1,46 Mb)
OFGR-examen (pdf, 1,88 Mb)

Bedömningsgrunder:

GR-examen (pdf, 0,93 Mb)
CGR-examen (pdf, 0,92 Mb)
OFGR-examen (pdf, 0,84 Mb)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2020

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen (pdf, 0,73 Mb)

Del 2 i GR-examen (pdf, 0,4 Mb)

CGR-examen (pdf, 1,43 Mb)

OFGR-examen (pdf, 1,27 Mb)

Kompletteringsprov (pdf, 0,73 Mb)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0,76 Mb)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1,43 Mb)

Bedömningsgrunder:

GR-examen och kompletteringsprovet (pdf, 0,98 Mb)

CGR-examen (pdf, 0,95 Mb)

OFGR-examen (pdf, 0,86 Mb)

Den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1,04 Mb)


Uppgifter och bedömningsgrunder 2019

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 0,27 Mb)

Del 2 i GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och OFR-examen (pdf, 0,35 Mb)

CGR-examen (pdf, 1,42 Mb)

OFGR-examen (pdf, 0,65 Mb)

Kompletteringsprov (pdf, 0,27 Mb)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0,3 Mb)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1,42 Mb)

Bedömningsgrunder:

GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och kompletteringsprovet (pdf, 0,36 Mb)

CGR-examen (pdf, 0,35 Mb)

OFGR-examen (pdf, 1,11 Mb)

Ofullbordad CGR-examen (pdf, 0,42 Mb)


Uppgifter och bedömningsgrunder 2018

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 0,71 Mb)

Del 2 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 0,91 Mb)

CGR-examen (pdf, 1,67 Mb)

OFGR-examen (pdf, 0,42 Mb)

Kompletteringsprov (pdf, 0,81 Mb)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0,86 Mb)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1,67 Mb)

Bedömningsgrunder:

GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och kompletteringsprovet (pdf, 1,07 Mb)

CGR-examen (pdf, 0,92 Mb)

OFGR-examen (pdf, 0,78 Mb)

Ofullbordad CGR-examen (pdf, 1,09 Mb)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2016

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 0,63 Mb)

Del 2 i GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och OFR-examen (pdf, 0,74 Mb)
CGR-examen (pdf, 0,95 Mb)

OFGR-examen (pdf, 0,94 Mb)

Kompletteringsprov (pdf, 0,63 Mb)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0,67 Mb)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0,95 Mb)

Del 1 i OFR-examen (pdf, 0,55 Mb)

Del 3 i OFR-examen (pdf, 0,62 Mb)

Bedömningsgrunder:

GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och kompletteringsprovet (pdf, 1,03 Mb)

CGR-examen (pdf, 0,91 Mb)

OFGR-examen (pdf, 0,72 Mb)

Ofullbordad CGR-examen (pdf, 1,15 Mb)

OFR-examen (pdf, 0,77 Mb)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2016

Uppgifter

GR-examen del 1 (pdf, 0,65 Mb) GR-examen del 2 (pdf, 0,21 Mb) CGR-examen (pdf, 1,07 Mb)OFGR-examen (pdf, 0,58 Mb)Kompletteringsprov (pdf, 0,65 Mb)

Ofullbordad GRM-examen del 1 (pdf, 0,65 Mb) Ofullbordad GRM-examen del 2 (pdf, 0,21 Mb)Ofullbordad CGR-examen del 1 (pdf, 0,69 Mb)Ofullbordad CGR-examen del 2 (pdf, 1,07 Mb)

OFR-examen del 1 (pdf, 0,09 Mb)OFR-examen del 2 (pdf, 0,21 Mb)OFR-examen del 3 (pdf, 0,1 Mb)

Bedömningsgrunder

GR- och GRM-examen, kompletteringsprovet och OFR del 2 (pdf, 0,84 Mb)CGR-examen (pdf, 0,72 Mb)OFGR-examen (pdf, 0,79 Mb)

Den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1,01 Mb)OFR-examen (pdf, 0,63 Mb)Utskriftsversion
Uppdaterad 21.12.2022