Gå direkt till innehållet
Meny

Uppgifter och bedömningsgrunder

Uppgifter och bedömningsgrunder 2021

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen (pdf, 0.9 MB)

Del 2 i GR-examen (pdf, 0.9 MB)

CGR-examen (pdf, 1.5 MB)

OFGR-examen (pdf, 2.0 MB)

Bedömningsgrunder:

GR-examen (pdf, 1.0 MB)

CGR-examen (pdf, 1.0 MB)

OFGR-examen (pdf, 0.9 MB)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2020

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen (pdf, 0.8 MB)

Del 2 i GR-examen (pdf, 0.4 MB)

CGR-examen (pdf, 1.5 MB)

OFGR-examen (pdf, 1.3 MB)

Kompletteringsprov (pdf, 0.8 MB)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0.8 MB)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1.5 MB)

Bedömningsgrunder:

GR-examen och kompletteringsprovet (pdf, 1.0 MB)

CGR-examen (pdf, 1.0 MB)

OFGR-examen (pdf, 0.9 MB)

Den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1.1 MB)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2019

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 0.3 MB)

Del 2 i GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och OFR-examen (pdf, 0.4 MB)

CGR-examen (pdf, 1.5 MB)

OFGR-examen (pdf, 0.7 MB)

Kompletteringsprov (pdf, 0.3 MB)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0.3 MB)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1.5 MB)

Bedömningsgrunder:

GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och kompletteringsprovet (pdf, 0.4 MB)

CGR-examen (pdf, 0.4 MB)

OFGR-examen (pdf, 1.2 MB)

Ofullbordad CGR-examen (pdf, 0.4 MB)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2018

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 0.7 MB)

Del 2 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 1.0 MB)

CGR-examen (pdf, 1.8 MB)

OFGR-examen (pdf, 0.4 MB)

Kompletteringsprov (pdf, 0.9 MB)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0.9 MB)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1.7 MB)

Bedömningsgrunder:

GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och kompletteringsprovet (pdf, 1.1 MB)

CGR-examen (pdf, 1.0 MB)

OFGR-examen (pdf, 0.8 MB)

Ofullbordad CGR-examen (pdf, 1.1 MB)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2017

Uppgifter:

Del 1 i GR-examen och den ofullbordade GRM-examen (pdf, 0.7 MB)

Del 2 i GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och OFR-examen (pdf, 0.8 MB)

CGR-examen (pdf, 1.0 MB)

OFGR-examen (pdf, 1.0 MB)

Kompletteringsprov (pdf, 0.7 MB)

Del 1 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 0.7 MB)

Del 2 i den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1.0 MB)

Del 1 i OFR-examen (pdf, 0.6 MB)

Del 3 i OFR-examen (pdf, 0.7 MB)

Bedömningsgrunder:

GR-examen, den ofullbordade GRM-examen och kompletteringsprovet (pdf, 1.1 MB)

CGR-examen (pdf, 1.0 MB)

OFGR-examen (pdf, 0.8 MB)

Ofullbordad CGR-examen (pdf, 1.2 MB)

OFR-examen (pdf, 0.8 MB)

Uppgifter och bedömningsgrunder 2016

Uppgifter

GR-examen del 1 (pdf, 679.3 kB)

GR-examen del 2 (pdf, 225.4 kB)

CGR-examen (pdf, 1.1 MB)

OFGR-examen (pdf, 607.3 kB)

Kompletteringsprov (pdf, 679.2 kB)


Ofullbordad GRM-examen del 1 (pdf, 679.3 kB)

Ofullbordad GRM-examen del 2 (pdf, 225.3 kB)

Ofullbordad CGR-examen del 1 (pdf, 723.2 kB)

Ofullbordad CGR-examen del 2 (pdf, 1.1 MB)


OFR-examen del 1 (pdf, 89.1 kB)

OFR-examen del 2 (pdf, 225.4 kB)

OFR-examen del 3 (pdf, 108.9 kB)

Bedömningsgrunder

GR- och GRM-examen, kompletteringsprovet och OFR del 2 (pdf, 879.7 kB)

CGR-examen (pdf, 752.7 kB)

OFGR-examen (pdf, 825.1 kB)


Den ofullbordade CGR-examen (pdf, 1.1 MB)

OFR-examen (pdf, 664.0 kB)

Utskriftsversion Uppdaterad 19.12.2023