Frågor och svar

1. Jag fick en uppmaning att lämna in bokslutet inom två veckor, så att mitt företag inte avregistreras eller försätts i likvidation. Får jag mer tid för att lämna in bokslutet?
2. Kan bokslut undertecknas elektroniskt?
3. Jag lämnade in bokslutet och fick ett handelsregisterutdrag om det. Emellertid visas det fortfarande en uppmaningsanteckning på utdraget. Kan ni ta bort den?
4. Mitt företag har varit ett icke-verksamt skrivbordsföretag redan i flera år och företaget har inte några transaktioner eller bokslut. Jag har anmält till Skatteförvaltningen att företaget inte är verksamt, räcker det inte?
5. Jag fick en uppmaning att lämna in de bokslut som saknas. Hur vet jag vilka bokslut ni inte har?
6. Jag har lämnat in bokslutet till Skatteförvaltningen. Varför har det inte kommit in till handelsregistret?
7. Hur kan jag komplettera mitt företags bokslut?
8. Hur kan jag korrigera ett bokslut som redan registrerats?
9. Jag har lämnat in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen. När visas det i ert system?
10. Hur kan jag lämna in bokslutet elektroniskt?
11. Vem undertecknar blanketten för registrering av bokslut? Kan bokföraren underteckna den?
12. Om jag lämnar in bokslutet för sent, orsakar det kostnader för mig?
13. Jag fick en uppmaning att lämna in bokslutet inom två veckor, så att mitt företag inte avregistreras eller försätts i likvidation. Kan ni anteckna i era uppgifter att mitt företag får strykas?
15. Mitt företag har inte haft en bokförare på många år, och jag kan inte upprätta bokslut själv. Kan ni hjälpa?
16. Om mitt företag stryks ur handelsregistret, orsakar det mig kostnader eller olägenheter?
17. Vi fick en uppmaning att lämna in bokslutet till handelsregistret. Vårt företag är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och är inte skyldigt att lämna in bokslut. Vad ska vi göra?

F: 1. Jag fick en uppmaning att lämna in bokslutet inom två veckor, så att mitt företag inte avregistreras eller försätts i likvidation. Får jag mer tid för att lämna in bokslutet?

Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet. Om vi inte får bokslutet inom den utsatta tidsfristen, skickar vi en ny uppmaning med en tidsfrist på 3,5 månader. Läs mer om avregistreringsförfarandet.


F: 2. Kan bokslut undertecknas elektroniskt?

Vi godkänner en elektronisk underskrift om bokslutet lämnas in direkt till handelsregistret. Det ska tydligt framgå av utskriften att dokumentet har undertecknats elektroniskt. Dessutom ska utskriften tydligt ange namnet på det använda systemet. Gå till anvisningen Elektronisk underskrift i handelsregisteranmälningar.


F: 3. Jag lämnade in bokslutet och fick ett handelsregisterutdrag om det. Emellertid visas det fortfarande en uppmaningsanteckning på utdraget. Kan ni ta bort den?

Vi har registrerat en uppmaning för företaget eftersom bokslutet inte har lämnats in inom den första tidsfristen vi gett. Uppmaningen stryks automatiskt 150 dagar efter dess registrering. Vi tar inte bort den tidigare.


F: 4. Mitt företag har varit ett icke-verksamt skrivbordsföretag redan i flera år och företaget har inte några transaktioner eller bokslut. Jag har anmält till Skatteförvaltningen att företaget inte är verksamt, räcker det inte?

De flesta företag, såsom aktiebolag och andelslag, måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret - även om verksamheten har avbrutits eller lagts ner.


F: 5. Jag fick en uppmaning att lämna in de bokslut som saknas. Hur vet jag vilka bokslut ni inte har?

Från Sökning av bokslut i vår informationstjänst Virre kan du gratis kontrollera vilka bokslut som redan har registrerats i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.


F: 6. Jag har lämnat in bokslutet till Skatteförvaltningen. Varför har det inte kommit in till handelsregistret?

Vi får bokslutsuppgifterna från Skatteförvaltningen endast om uppgifterna har lämnats in exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar. För mer information kan du kontakta Skatteförvaltningen.


F: 7. Hur kan jag komplettera mitt företags bokslut?

Du kan enligt Skatteförvaltningens anvisningar komplettera bokslutet som lämnats in tillsammans med skattedeklarationen ända tills beskattningen slutförs. När företagets beskattning har slutförts, lämna in det fastställda bokslutet direkt till handelsregistret. Gå till våra anvisningar:


F: 8. Hur kan jag korrigera ett bokslut som redan registrerats?

Du kan begära PRS att stryka registrerade bokslutshandlingar om de innehåller felaktiga eller känsliga uppgifter. Gå till anvisningen: Hur kan jag begära att ett registrerat bokslut ska strykas ur handelsregistret?


F: 9. Jag har lämnat in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen. När visas det i ert system?

Om du har lämnat in bokslutet till handelsregistret exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar, registreras bokslutet i handelsregistret inom cirka en vecka. Du får ett handelsregisterutdrag om registreringen till företagets adress som finns antecknad i handelsregistret. Läs mer: Hur följer jag handläggningen av bokslut?


Kontrollera på handelsregisterutdraget att företagets alla uppgifter är uppdaterade. Vid behov lämna in en ändringsanmälan enligt anvisningarna på vår webbplats.


F: 10. Hur kan jag lämna in bokslutet elektroniskt?

Du kan lämna in bokslutet och blanketten för registrering av bokslut per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset(at)prh.fi. Observera att bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.


För tillfället tar vi emot elektroniska bokslut endast i IXBRL-format. För mer information kontakta bokföringsbyråer som använder IXBRL-gränssnitt.


F: 11. Vem undertecknar blanketten för registrering av bokslut? Kan bokföraren underteckna den?

Blanketten för registrering av bokslut undertecknas av företagets ansvarsperson eller ett ombud som han eller hon har befullmäktigat. Bokföraren kan underteckna blanketten om han eller hon är företagets ansvarsperson eller har befullmäktigats för att underteckna. Observera att själva bokslutet också måste undertecknas.


F: 12. Om jag lämnar in bokslutet för sent, orsakar det kostnader för mig?

Det är gratis att lämna in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.
Om ett aktiebolag eller andelslag lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro. Avgiften gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare.


F: 13. Jag fick en uppmaning att lämna in bokslutet inom två veckor, så att mitt företag inte avregistreras eller försätts i likvidation. Kan ni anteckna i era uppgifter att mitt företag får strykas?

Vi kan inte anteckna i registret på förhand att företaget ska strykas. Avregistreringsförfarandet omfattar lagstadgade steg. Om du har fått en uppmaning och inte lämnar in bokslutet inom den utsatta tiden, avregistreras företaget eller försätts i likvidation. Läs mer om avregistreringsförfarandet.


F: 15. Mitt företag har inte haft en bokförare på många år, och jag kan inte upprätta bokslut själv. Kan ni hjälpa?

Företagare har olika skyldigheter, och bokslutet är en av dem. Tyvärr kan vi inte erbjuda bokföringstjänster. Om du behöver hjälp med andra ärenden i anslutning till företagsverksamhet, kan du använda tjänsten FöretagsFinland eller kontakta regionala nyföretagarcentraler. Gå till anvisningen om begräsningarna i handelsregistrets rådgivning.


F: 16. Om mitt företag stryks ur handelsregistret, orsakar det mig kostnader eller olägenheter?

En avregistrering träder i kraft i och med att den antecknas i registret. Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om följderna av avregistrering.


För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningens kundservice.


F: 17. Vi fick en uppmaning att lämna in bokslutet till handelsregistret. Vårt företag är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och är inte skyldigt att lämna in bokslut. Vad ska vi göra?

Vi har skickat en uppmaning till de företag vars bolagsform som antecknats i handelsregistret är aktiebolag. Ett aktiebolag kan registrera ömsesidigt fastighetsaktiebolag som sin företagsform om bolaget enligt sin bolagsordning är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Gå till anvisningen om att registrera företagsformen som ömsesidigt fastighetsaktiebolag.