Gå direkt till innehållet
Meny

Hur kompletterar jag ett bokslut som registrerats i handelsregistret

Du kan komplettera ett bokslut som registrerats i handelsregistret.

Observera att handlingar som ingår i bokslutet eller som fogats till bokslutet ska bilda en helhet (bokföringslagen 3 kap. 1 § 4 mom.). Enskilda bokslutshandlingar eller -uppgifter kan därmed inte lämnas in. Skicka in alla fastställda bokslutshandlingar som en enda helhet – inte bara de handlingar som saknas.

Vem lämnar in?

Företagets ansvarsperson som är antecknad i handelsregistret undertecknar anmälan. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Någon annan kan fylla i bokslutsanmälan utan auktorisering och efter det be undertecknaren underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan som någon annan fyllt i. Öppnas i en ny flik

Den som har rätt att underteckna anmälan kan auktorisera någon annan person att underteckna anmälan. Läs mer på ytj.fi om att auktorisera via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Om du lämnar in bokslutet på pappersblankett, är behandlingsavgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen skickar en faktura. Betala inte behandlingsavgiften i förväg.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024