Gå direkt till innehållet
Meny

Handläggning av bokslut vid handelsregistret


De företagsformer som anges i lag ska lämna in bokslut till handelsregistret för registrering för varje räkenskapsperiod.

Anmälan ska lämnas in antingen på vår blankett, som fastställts för anmälan, eller via vår e-tjänst (företags- och organisationsdatalagen 11 § 1 mom.).


Handelsregistret registrerar bokslutsanmälan och antecknar registreringen i företagets handelsregisteruppgifter. När bokslutsanmälan har registrerats skickar vi ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Registrerade bokslutshandlingar är offentliga enligt lag. De är tillgängliga i vår informationstjänst Virre. Gå till informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Vi ger ut bokslutshandlingar också i form av massutlämnande till företag och myndigheter. Från dem sparar företag nyckeltal som finns i bokslut och använder dem för att skapa olika slags tjänster för sina kunder. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Hur begär jag att registreringen av bokslutsanmälan som förts in i handelsregistret ska rättas?

Utgångspunkten är att de bokslutshandlingar som lämnas in till handelsregistret är offentliga handlingar.

Vi rättar registreringen av bokslutsanmälan bara om handlingarna innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda eller om handlingarna har registrerats felaktigt för till exempel fel företag eller om ett registrerat bokslut inte har fastställts.

Precisera i din begäran om rättelse vilka uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda eller vilka handlingar som har registrerats felaktigt. Lämna in en ny anmälan om bokslut via e-tjänsten på ytj.fi.
Skicka in begäran om rättelse per e-post som en enda pdf-fil till valvonta@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt e-postmeddelande.

Observera att anmälan om bokslut har flyttats över till e-tjänsten på ytj.fiÖppnas i en ny flik. Vi tar inte längre emot bokslutsanmälningar per e-post.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslut inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång. Vi tar ut en behandlingsavgift på 100 euro för registrering av bokslut som lämnas in för sent.

Avgiften gäller även bokslut för vilka registeranteckningen har rättats och bokslutsanmälan har strukits på grund av brister eller fel, och ett nytt bokslut lämnas in för registrering senare än inom lagstadgad tid.

 
Vi skickar en faktura efter att bokslutsanmälan har registrerats.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024