Gå direkt till innehållet
Meny

Företagets bokslut lämnas in för sent till handelsregistret

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Till exempel aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod.

Företag måste lämna in bokslutet även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner.

Det är företagets ansvar att lämna in bokslutet inom utsatt tid. När bokslutet ska lämnas in beror på företagsformen. Se när bokslutet ska lämnas in enligt företagsform.

Om du inte hinner lämna in bokslutet i tid, lämna in bokslutet utan dröjsmål till handelsregistret.

Observera följande om företaget inte lämnar in sitt bokslut:

  • Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan förelägga företagets ansvarsperson att vid vite lämna in bokslutet.
  • PRS kan försätta företaget i likvidation eller stryka det ur handelsregistret. Läs mer om avregistreringsförfarandet.

Vad kostar det?

Om aktiebolag eller andelslag lämnar in bokslutet för registrering senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 100 euro. PRS skickar en faktura. Betala inte behandlingsavgiften i förväg.

För övriga företagsformer är det gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024