Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yrityskiinnitys ja jakautuminen

Jakautuvan osakeyhtiön tai osuuskunnan ja kiinnityksenhaltijan on sovittava kiinnitysten jakamisesta jakautuvan yhtiön ja vastaanottavien yhtiöiden kesken. Tarvittaessa on sovittava myös kiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä. Jakautumisen täytäntöönpano voidaan rekisteröidä vasta tämän jälkeen.

Ilmoitus tulee tehdä myös, mikäli yrityskiinnitykset säilyvät jakautuvassa yhtiössä. Yrityskiinnitykset voidaan myös kuolettaa (ohje yrityskiinnitysten kuolettamisesta).

Hakemus yrityskiinnitysten jakamisesta

Hakemus on tehtävä jos jakautuvan yhtiön yrityskiinnitykset tai osan niistä on tarkoitus siirtää vastaanottaville yhtiöille. Hakijana on jakautuva yhtiö. Hakemus on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Siinä on mainittava:

 • hakijan nimi, Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero
 • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • muiden jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden tiedot
 • hakijan vaatimus ja tiedot jaettavista yrityskiinnityksistä (vahvistuspäivä, asianumero ja tiedot panttivelkakirjoista) ja miten jaetaan jakautuvan ja jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden kesken
 • päiväys ja allekirjoitus (hakemuksen allekirjoittaa hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö).

Liitteet

 • jakautuvan yhtiön kiinnitetyt panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen alkuperäisinä
 • toimivan vastaanottavan yhtiön kiinnitetyt panttivelkakirjat jos sovitulla etuoikeudella on vaikutusta niiden asemaan
 • jakautuvan yhtiön ja vastaanottavan toimivan yhtiön sekä kiinnityksenhaltijoiden välinen sopimus kiinnitysten jakamisesta jakautuvan ja vastaanottavan yhtiön kesken ja mahdollisesta kiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta yhtiöittäin (oikeaksi todistettuna jäljennöksenä)
 • valtakirja, jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen (avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä).

Kiinnityksen jakamisesta ja etuoikeuden järjestämisestä koskevassa sopimuksessa on todettava:

 • jakautuvan ja toimivan vastaanottavan yhtiön toiminimet ja Y-tunnukset sekä perustettavien yhtiöiden toiminimet
 • sopimuksen osapuolet (jakautuva yhtiö, kiinnityksenhaltija ja vastaanottava toimiva yhtiö)
 • minkä kiinnityksen haltijana osapuoli tekee sopimuksen
 • kiinnityksen jakaminen (kohdentaminen) sopimuksessa mainituille yhtiöille sekä toteaminen kiinnitysten keskinäisestä etuoikeuden järjestämisestä kussakin yhtiössä.

Käsittelymaksu

 • Käsittelymaksu on 200 euroa
 • Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Ilmoitus voidaan lähettää postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, yrityskiinnitysrekisteri, 00091 PRH tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluunAvautuu uuteen välilehteen.

Ilmoitus kaikkien kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä

Jakautuva yhtiö ja kiinnityksenhaltijat voivat sopia, että osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa tarkoitetun yhtiön osittainen jakautuminen ei vaikuta yrityskiinnityksiin, jolloin ne koskevat vain jakautuneelle yhtiölle jäävää omaisuutta.

Ilmoitus yrityskiinnitysten säilyttämisestä

Ilmoitus tehdään jos kaikki yrityskiinnitykset säilyvät osittain jakautuvassa yhtiössä. Ilmoittajana on jakautuva yhtiö. Ilmoitus on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Siinä on mainittava:

 • ilmoittajan ja mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • jakautuvan yhtiön toiminimi ja Y-tunnus
 • tiedot jakautuvaan yhtiöön jäävistä yrityskiinnityksistä (vahvistuspäivä, asianumero ja tiedot panttivelkakirjoista)
 • päiväys ja allekirjoitus (ilmoituksen allekirjoittaa ilmoittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö).

Liitteet

 • jakautuvan yhtiön ja kiinnitystenhaltijoiden välinen sopimus kiinnityksen säilymisestä jakautuvassa yhtiössä (oikeaksi todistettu jäljennös)
 • valtakirja, jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen (avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä).

Yhtiön ja kiinnityksenhaltijoiden välisessä sopimuksessa kiinnitysten säilyttämisestä jakautuvassa yhtiössä on todettava seuraavat kohdat:

 • jakautuva yhtiö ja Y-tunnus
 • sopimuksen osapuolet (jakautuva yhtiö ja kiinnityksenhaltijat)
 • minkä kiinnityksen haltijana osapuoli tekee sopimuksen.

Käsittelymaksu

 • Käsittelymaksu on 50 euroa
 • Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Ilmoitus voidaan lähettää postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, yrityskiinnitysrekisteri, 00091 PRH tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluunAvautuu uuteen välilehteen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.12.2022