Yrityskiinnityksen hakeminen

Kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan omaisuuteen voidaan hakea yrityskiinnitys. Kiinnitystä voi hakea elinkeinonharjoittaja tai velkoja.

Hakemus

  • Hakemus on hakijan tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

  • Panttivelkakirjan allekirjoittaa elinkeinonharjoittaja tai jos velallinen on yhtiö, osuuskunta, säätiö tms. yhteisö, se tai ne, joilla yhteisön nimenkirjoitusoikeus velkakirjaa allekirjoitettaessa on. Jos panttivelkakirjan allekirjoittajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, on esitettävä selvitys hänen nimenkirjoitusoikeudestaan.

Käsittelymaksu

  • 140 euroa
  • Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Vinkkejä

  • Hakemus voidaan lähettää postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, yrityskiinnitysrekisteri, 00091 PRH Helsinki tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluun.
  • Yrityksen tulee olla kaupparekisteriin merkitty ennen hakemuksen tekoa. Pelkkä Y-tunnuksen saaminen tai kaupparekisteri-ilmoituksen vireilläolo ei riitä.
  • Kiinnityksen vahvistamisen jälkeen panttivelkakirjat lähetetään pääsääntöisesti asiamiehelle. Jos asiamiestä ei ole ilmoitettu, lähetetään panttivelkakirjat hakijalle.

  • Panttivelkakirjan haltijan osoitetieto on julkinen.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.06.2020