Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yrityskiinnitys ja sulautuminen

Jos sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä useammalla kuin yhdellä on yrityskiinnitys, on kiinnitysten etuoikeudet järjestettävä. Sulautumisen täytäntöönpano voidaan rekisteröidä vasta tämän jälkeen.

Kiinnitysten etuoikeuden järjestämistä koskevan hakemuksen voi tehdä joko

 • kiinnityksenhaltija/haltijat tai
 • sulautumisessa vastaanottava yhtiö.

Hakemus

Hakemus on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Siinä on mainittava:

 • hakijan nimi, Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero
 • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • sulautumisessa vastaanottavan yhtiön nimi ja Y-tunnus
 • kiinnitysten etuoikeusjärjestys
 • päiväys ja allekirjoitus (hakemuksen allekirjoittaa hakija tai hänen valtuuttama henkilö).

Liitteet

 • sulautuvan yhtiön kiinnitetyt panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen alkuperäisinä
 • vastaanottavan yhtiön kiinnitetyt panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen alkuperäisinä, jos sovitulla etuoikeudella on vaikutusta niiden asemaan
 • kiinnityksenhaltijoiden välinen sopimus kiinnitysten etuoikeudesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä

 • valtakirja, jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen (avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä).

Kiinnitysten etuoikeuden järjestämistä koskevassa sopimuksessa on todettava:

 • sulautumiseen osalliset yhtiöt ja Y-tunnukset
 • sopimuksen osapuolet (kiinnityksenhaltijat) sekä tieto, minkä kiinnityksen haltijana osapuoli tekee sopimuksen
 • kiinnitysten uusi etuoikeusjärjestys.

Käsittelymaksu

 • Käsittelymaksu on 200 euroa.
 • Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Hakemus voidaan lähettää postitse tai tuoda PRH:n asiakaspalveluun.

Vinkkejä

 • Panttivelkakirjoihin ei tehdä merkintöjä kiinnitysten etuoikeuden järjestämisen vuoksi. Panttivelkakirjoihin liitetään kuitenkin uusi kiinnitystodistus, josta käy ilmi kiinnitysten välinen etuoikeusjärjestys.
 • Kiinnitysten etuoikeuden järjestämisen sijasta voidaan tehdä hakemus sulautumiseen osallistuvan yrityksen yrityskiinnitysten kuolettamisestaAvautuu uuteen välilehteen, jonka seurauksena useampaan kuin yhteen sulautumisen osapuolista ei kohdistuisi yrityskiinnityksiä.
 • Jos sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä vain yhdellä on yrityskiinnitys ja kyse on sulautuvasta yhtiöstä, päivittää PRH muutoksen yrityskiinnitysrekisteriin sen jälkeen, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.12.2022