Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ilmoitus saatavan hakemisesta

Yrityskiinitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoikeuden maksun saamiseen omaisuuden luovutustilanteessa, jos yritys myy tai muutoin luovuttaa yrityskiinnitetyn omaisuuden kokonaisuudessaan tai enemmän kuin puolet koko yrityskiinnitetyn omaisuuden arvosta.

Kiinnityksenhaltijan on tällöin haettava saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta luovutuksensaajalta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon luovutuksesta ja viimeistään kahden vuoden kuluttua luovutuksesta.

Saatavan hakemisesta on kiinnityksenhaltijan tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus PRH:lle.

Ilmoituksessa on mainittava

Ilmoitus on kiinnityksenhaltijan tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen päivättävä ja allekirjoitettava.

 1. ilmoittajan ja mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 2. ilmoittajan vaatimus merkinnän tekemiseksi siitä, että hän on hakenut saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta
 3. omaisuutta luovuttaneen elinkeinonharjoittajan toiminimi ja Y-tunnus
 4. omaisuutta vastaanottaneen elinkeinonharjoittajan toiminimi ja Y-tunnus
 5. yksilöitävä se kiinnitys, jonka nojalla ilmoittaja ilmoituksensa tekee
 6. maksettavaksi haetun saatavan määrä
 7. milloin haaste tai muu hakemus on jätetty tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle

Ilmoituksen liitteet

 • valtakirja, jos asiamies allekirjoittanut ilmoituksen
 • selvitys luovutuksesta (mikäli mahdollista)
 • selvitys haetusta saatavan määrästä (esim. haastehakemus)
 • selvitys milloin haaste tai muu hakemus on jätetty tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle (esim. haastehakemus).

Käsittelymaksu

 • 20 euroa.
 • Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Hakemus voidaan lähettää postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, yrityskiinnitysrekisteri, 00091 PRH tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluun Avautuu uuteen välilehteen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.12.2022