Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Panttivelkakirjan haltijan vaihdos

Jos yrityskiinnityksen panttivelkakirja on luovutettu uudelle haltijalle, uusi haltija voi tehdä ilmoituksen haltijanvaihdoksesta yrityskiinnitysrekisteriin merkittäväksi.

Jos velkakirjat ovat siirtyneet yritykselle itselleen, yritys voi tehdä ilmoituksen haltijamerkinnän poistamisesta.

Ilmoitus

Vapaamuotoisessa kirjallisessa ilmoituksessa on mainittava

  • Ilmoittajan ja mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Vaatimus siitä, että ilmoittaja merkitään jäljempänä mainitun panttivelkakirjan haltijaksi tai vaatimus panttivelkakirjan haltijamerkinnän poistamisesta yrityskiinnitysrekisteristä velkakirjojen siirryttyä yritykselle itselleen
  • Toiminimi ja Y-tunnus yrityksestä, jonka omaisuuteen kiinnitys on vahvistettu
  • Tiedot ilmoitusta koskevasta kiinnityksestä (vahvistamispäivämäärä ja asianumero) ja panttivelkakirjasta (allekirjoittamispäivämäärä ja numero)
  • Päiväys ja allekirjoitus. Ilmoituksen allekirjoittaa ilmoittaja tai hänen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

  • Jäljennös määrännäisvelkakirjasta, jossa näkyy siirtomerkintä uudelle haltijalle
  • Jos kyseessä on haltijavelkakirja, ei liitteitä tarvita

Käsittelymaksu

  • Kiinnityskohtainen käsittelymaksu on 20 euroa.
  • Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.
Ilmoitus voidaan lähettää postitse tai tuoda PRH:n asiakaspalveluun.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 13.12.2023