Gå direkt till innehållet
Valikko

Handläggningstider för varumärkesansökningar

Handläggningstiden för en ansökan beror på om det finns eventuella brister i ansökan eller eventuella hinder för registrering och hur snabbt du svarar på våra förelägganden.

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att ansökan har tagits emot av oss till dess att vi har registrerat den. Om ansökan inte genast kan registreras, avses med handläggningstid den tid inom vilket vi skickar ett föreläggande.

Handläggningstiden är en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna.

  • Den genomsnittliga handläggningstiden för nationella varumärken är ungefär en månad (situationen augusti 2023).
  • Den genomsnittliga handläggningstiden för designering av en internationell registrering är ungefär en månad (situationen augusti 2023).
  • Den genomsnittliga tiden för att en ansökan angående ett registrerat varumärke tas upp till handläggning är ungefär två veckor från att ansökan lämnats in (situationen augusti 2023).

Observera att det sökta varumärket får skydd från ansökningsdagen gentemot varumärkesansökningar som lämnas in senare.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.08.2023