Gå direkt till innehållet
Meny

Ansöka om varumärke

Ansök om registrering i vår e-tjänst

Du ansöker om registrering av ditt varumärke via informationstjänsten för varumärken. Du identifierar dig i tjänsten till exempel med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID). Efter att du lämnat in din ansökan i e-tjänsten får du bekräftelse på mottagningen.

Gå till vår e-tjänst för att ansöka om registrering av ditt varumärke.

Vi kan endast av särskilda skäl godkänna att en ansökan lämnas in på papper eller att en ansökan skickas som e-postbilaga. Läs mer om särskilda skäl.

Innan du fyller i din ansökan

Tänk på följande:

I vår snabbguide för varumärkessökande får du information om de viktigaste förutsättningarna för registrering och förbättrar sannolikheten för registrering av ditt märke. Gå till vår snabbguide.

Inledande av varumärkesprocessen och ansökningsdag

Inledande av varumärkesprocessen betyder att vi börjar handlägga din ansökan. När din ansökan tas upp till handläggning, får den en ansökningsdag.

Förutsättningar för att ansökan tas upp till handläggning

För att din ansökan ska tas upp till handläggning och få en ansökningsdag, måste den omfatta följande:

  • Tillräckliga identifikationsuppgifter för sökanden: företagets eller personens namn, FO-nummer för företag och personbeteckning för fysiska personer samt kontaktuppgifter.
  • En varu- och tjänsteförteckning där de varor och tjänster som ansökan avser har specificerats på ett tydligt och exakt sätt.
  • Det sökta varumärket, som har återgetts på ett tydligt och exakt sätt. Beskriv märket på ett sådant sätt att det kan återges i varumärkesregistret och att allmänheten klart och tydligt kan avgöra föremålet för skyddet. Endast ett märke åt gången kan ingå i ansökan. Vid önskan kan du lämna in separata ansökningar för olika versioner av märket.

Därtill måste sökanden betala ansökningsavgiften innan ansökan anses ha tagits upp till handläggning. Om din ansökan inte uppfyller alla dessa krav, kontaktar vi dig och ber att du kompletterar ansökan. Först efter att allt detta är i ordning får ansökan en ansökningsdag.

Varumärket är skyddat från och med ansökningsdagen mot ansökningar som lämnas in senare.

Du kan inte göra ändringar i varumärket efter att du har lämnat in din ansökan

När du har lämnat in din ansökan, kan du vanligtvis inte längre ändra själva varumärket. Endast sådana mycket små ändringar kan vara möjliga som inte ändrar helhetsintrycket av märket. Du kan inte heller lägga till nya varor eller tjänster efter att du har lämnat in din ansökan.

Du kan dock alltid lämna in en ny ansökan, om du vill ansöka om ett märke som har ändrats eller utöka varu- och tjänsteförteckningen.

Hur lämnar jag in e-ansökan?

Innan du kan börja fylla i din ansökan dirigeras du automatiskt till webbplatsen suomi.fi där du ska identifiera dig. Identifieringen gör du med dina personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Efter identifieringen omfattar e-ansökan fem steg.

  1. Fyll i uppgifterna om varumärket
  2. Ange varor och tjänster
  3. Fyll i sökandens uppgifter
  4. Kontrollera och betala ansökan
  5. Du får ett mottagningsbevisAnsökningsavgiften betalar du via din nätbank i det sista steget. Efter betalningen återvänder du till tjänsten, där vi bekräftar mottagningen av din ansökan.

Gå till e-tjänsten för att lämna in varumärkesansökan.Öppnas i en ny flik

När kan jag lämna in ansökan på papper eller som e-postbilaga?

Du ansöker om registrering av ditt varumärke via vår e-tjänst. Vi kan endast av särskilda skäl godkänna att en ansökan lämnas in på papper eller att en ansökan skickas som e-postbilaga.

Sådant särskilt skäl är till exempel ett tekniskt avbrott eller en störning i datatrafiken som medför att e-tjänsten inte kan användas, eller att sökanden inte har faktisk möjlighet att använda e-tjänsten. Ett särskilt skäl är också till exempel att sökanden inte har autentiseringsverktyg, det vill säga identifieringsverktyg, och inte heller möjlighet att skaffa dem. Att autentiseringsverktyg fattas är alltså inte ett tillräckligt skäl.

Utländska sökande och utländska ombud som inte har möjlighet att identifiera sig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat i tjänsten Suomi.fi, kan lämna in sin ansökan på papper eller per e-post.

Sökande från Belgien, Danmark, Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike har nu möjlighet att använda eIDAS-identifieringsverktyg.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2024