Se upp för vilseledande brev och betalningsuppmaningar

Varumärkessökande och -innehavare får ett stort antal vilseledande brev och falska fakturor och betalningsuppmaningar.

De flesta av breven kommer från andra länder och är på engelska, men de kan också vara skickade från Finland och vara på finska.

I breven ber man kunden exempelvis betala en förnyelseavgift eller en registreringsavgift.

Läs breven noggrant innan du betalar eller binder dig till något.

I de brev som vi skickar ut står det alltid klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.

Vi informerar regelbundet våra kunder om vilseledande brev och betalningsuppmaningar på vår webbplats och skickar information till medier via vårt nyhetsrum. Gå till meddelandena till medierna i nyhetsrummet.

Läs varningen på webbplatsen för Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

Läs varningen på webbplatsen för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.06.2021