Anvisningar för provdeltagare

På den här sidan finns anvisningar för deltagare i GR-, CGR- och OFGR-examen.

Examensplats

Haaga-Helia yrkeshögskola
Enheten i Böle
Bangårdsvägen 13
00520 Helsingfors

Examensutrustning

Examinanderna får vid provtillfället 2022 använda skriftliga material utskrivna eller tryckta på papper samt USB-minne, extern hårddisk och MP3-spelare. Examinanderna får också använda internet för källsökning.

PRS revisionstillsyn kan vid behov göra ändringar i examensutrustningen.

Ta med körkort eller annan liknande bildförsedd handling för att styrka din identitet.

Du får också ta med en ljudlös miniräknare eller liknande räknare och egen matsäck.

Kaffe, te, frukt och smörgåsar serveras.

Litteraturtips

Du kan använda litteraturtipsen som stöd för att förbereda dig för examensprovet.

Se vår lista över litteraturtips för GR- och CGR-examina.

Se vår lista över litteraturtips för OFGR-examen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.06.2022