Gå direkt till innehållet
Valikko

Anteckning av förening i handelsregistret

En ideell förening som idkar näring, har ett fast driftställe för sin verksamhet eller anställer minst en person måste anmäla sig till handelsregistret.

Hur anmäler jag en i föreningsregistret införd förening till handelsregistret?

Föreningen finns redan antecknad i föreningsregistret: skicka in en ändringsanmälan till handelsregistret.

Använd pappersblankett Y4a, bilageblankett 19 A och personuppgiftsblankett.

Öppna: blankett Y4a, bilageblankett 19A och personuppgiftsblankett (pdf).Öppnas i en ny flik

Gå till fältet "Övrigt som anmäls till registret" på bilageblankett 19A. Skriv in i fältet: Föreningen anmäler sig till handelsregistret. Ange också uppgifterna om föreningen. Anvisningarna finns på den sista sidan av blanketten.

Blankett Y4a undertecknas av föreningens styrelseordförande, av en myndig styrelsemedlem som har anmälts till föreningsregistret eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Behandlingsavgiften till handelsregistret är 380 euro och den måste betalas i förväg. Bifoga kvittot på betalningen till anmälan. Se handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar.

Hur anmäler jag en nybildad förening samtidigt till föreningsregistret och till handelsregistret?

Läs våra sidor om bildande av förening innan du lämnar in en gemensam anmälan till föreningsregistret och handelsregistret. Gå till våra anvisningar om inlämning av etableringsanmälan på pappersblankett.

Använd pappersblankett Y1a och bilageblankett 12A.

Gå till fältet "Övrigt som anmäls till registret" på bilageblankett 12A. Skriv in i fältet: Föreningen anmäler sig till handelsregistret. Ange också uppgifterna om föreningen. Anvisningarna finns i slutet av blanketten.

Blankett Y1a undertecknas av styrelseordföranden. Om föreningen samtidigt anmäler sin styrelse till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem underteckna anmälan.

Behandlingsavgifterna till föreningsregistret och till handelsregistret är 180 euro respektive 380 euro. Båda avgifterna måste betalas i förväg. Bifoga kvittona på betalningarna till anmälan.

Föreningsregistrets prislista och betalningsanvisningar.

Handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 13.01.2022