Förening och handelsregistret

En ideell förening som idkar näring, har ett fast driftställe för sin verksamhet eller anställer minst en person måste anmäla sig till handelsregistret.

Före anmälan till handelsregistret måste föreningen ha antecknats i föreningsregistret. Gå till de närmare anvisningarna för den som ska bilda en förening.

En förening som är antecknad i handelsregistret måste lämna in en ändringsanmälan när det sker ändringar i dess handelsregisteruppgifter.

Läs anvisningarna om hur du anmäler en förening till handelsregistret.

Läs anvisningarna om ändringsanmälan angående en förening som redan finns antecknad i handelsregistret.

Läs anvisningarna om hur en förening avregistreras.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2019