Gå direkt till innehållet
Valikko

Filialens bokslut – bokslutshandlingarna upprättats enligt EU:s regelverk

Dessa anvisningar gäller fall där bokslutshandlingar för utländsk näringsidkare har upprättats enligt EU:s regelverk eller på motsvarande sätt. Gå till anvisningarna: Filialens bokslut – bokslutet har inte upprättats enligt EU:s regelverk (stater utanför EU).

Lämna in bokslutshandlingarna i sådan form som de har upprättats, reviderats och offentliggjorts enligt lagstiftningen i nämnda land. Lämna in bokslutshandlingarna på ett officiellt EU-språk.

Bifoga en redogörelse för bokslutets fastställelse, godkännande eller motsvarande sätt av färdigställande.

Vem kan lämna in bokslutet?

Filialens företrädare eller firmatecknare kan lämna in bokslutet eller befullmäktiga en utomstående person att göra det.

När en befullmäktigad person lämnar in bokslutet, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad och undertecknad fullmakt.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan på vår webblankett. Du behöver anmälningsblanketten för bokslut och alla bokslutshandlingar.

Spara anmälningsblanketten på din dator innan du fyller i den.

Öppna blanketten: Bokslutsanmälan till handelsregistret (pdf).Öppnas i en ny flik

Logga in på webblanketten "Bokslut för filial till handelsregistret (bokslutet upprättats enligt EU:s regelverk eller på motsvarande sätt)".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketten och bokslutshandlingarna som pdf-filer. Sänd.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga och tillgängliga för alla. Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Gå till webblanketten "Bokslut för filial till handelsregistret (bokslutet upprättats enligt EU:s regelverk eller på motsvarande sätt)". Öppnas i en ny flik

Du kan även lämna in bokslutet på pappersblankett och skicka in det per post. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en e-anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj "Bokslut" som ärende som ska anmälas. Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketten och bokslutshandlingarna som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till filialens postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Att lämna in bokslut på PRS uppmaning

PRS kan uppmana företaget att lämna in sitt bokslut om det inte har lämnat in det inom utsatt tid. PRS skickar ett uppmaningsbrev till företaget och ber det att lämna in bokslutet. Gå till anvisningarna: Bokslut lämnas in för sent.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.08.2022