Gå direkt till innehållet
Meny

Hur lämnar jag in bokslut till handelsregistret på pappersblankett?

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Företagen måste lämna in bokslutet för varje räkenskapsperiod även om de inte har bedrivit någon verksamhet. Lämna inte in icke-fastställda bokslut till handelsregistret.

Observera att räkenskapsperioden för bokslutet måste vara samma som företagets räkenskapsperiod som är registrerad i handelsregistret.

Lämna in alla bokslutshandlingar i din anmälan. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Det är snabbare att lämna in bokslutsanmälan via vår e-tjänst. Tjänsten hjälper dig också att fylla i anmälan. Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.

Hur lämnar jag in anmälan på pappersblankett?

Lämna in anmälan med blanketten för bokslutsanmälan och bifoga alla bokslutshandlingar. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.

Vem lämnar in?

Anmälan undertecknas av företagets ansvarsperson som är antecknad i handelsregistret eller av ett ombud som ansvarspersonen har befullmäktigat. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga fullmakt

Öppna blanketten Bokslutsanmälan till handelsregistret (pdf, 0.1 MB).

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten, och alla de bokslutshandlingar som ska registreras, i samma försändelse per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga för alla i tjänsten Virre som Patent- oh registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.08.2023