Usein kysyttyä

1. Voiko tilinpäätöksen allekirjoittaa sähköisesti?
2. Yritykseni on ollut toimimattomana pöytälaatikkoyrityksenä jo useita vuosia, ja yrityksellä ei ole mitään tilitapahtumia tai tilinpäätöksiä. Verohallinnolle on ilmoitettu, ettei toimintaa ole, eikö se riitä?
3. Sain kehotuksen ilmoittaa puuttuvat tilinpäätökset. Mitkä tilinpäätökset puuttuvat teiltä?
4. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen Verohallinnolle. Miksi sitä ei ole tullut kaupparekisteriin?
5. Miten voin täydentää yritykseni tilinpäätösilmoitusta?
6. Miten pyydän oikaisemaan jo rekisteröityä tilinpäätösilmoitusta?
7. Kuka allekirjoittaa tilinpäätösilmoituksen ilmoituslomakkeen? Voiko kirjanpitäjä allekirjoittaa?
8. Tuleeko minulle kuluja, jos teen tilinpäätösilmoituksen myöhässä?
9. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen ja sain siitä kaupparekisteriotteen. Otteella näkyy kuitenkin edelleen kehotusmerkintä. Voitteko poistaa sen?
10. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Voitteko merkitä tietoihinne, että yritykseni saa poistaa?
11. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Saanko lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen?
12. Jos yritykseni poistetaan kaupparekisteristä, aiheutuuko siitä minulle kuluja tai haittaa?
13. Yritykselläni ei ole ollut kirjanpitäjää moneen vuoteen, enkä itse osaa tehdä tilinpäätöstä. Voitteko auttaa?
14. Tilinpäätöksestä puuttuu liitetiedot. Mitä liitetietojen pitää sisältää?
15. Saimme kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. Yritys on keskinäinen kiinteistöyhtiö, eikä sillä ole tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuutta. Mitä teemme?

K: 1. Voiko tilinpäätöksen allekirjoittaa sähköisesti?

Kyllä voi. Hyväksymme sähköisen allekirjoituksen, kun tilinpäätös ilmoitetaan suoraan kaupparekisteriin. Tulosteesta tulee selvästi ilmetä, että asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti ja käytetyn järjestelmän nimi. Siirry ohjeeseen: Sähköinen allekirjoitus kaupparekisteri-ilmoituksissa.


K: 2. Yritykseni on ollut toimimattomana pöytälaatikkoyrityksenä jo useita vuosia, ja yrityksellä ei ole mitään tilitapahtumia tai tilinpäätöksiä. Verohallinnolle on ilmoitettu, ettei toimintaa ole, eikö se riitä?

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on tehtävä tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta. Ilmoita tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin myös silloin, kun yritys ei ole toiminnassa.


K: 3. Sain kehotuksen ilmoittaa puuttuvat tilinpäätökset. Mitkä tilinpäätökset puuttuvat teiltä?

Virre-tietopalvelumme tilinpäätöshausta voit tarkistaa maksutta, mitkä tilinpäätökset on jo rekisteröity kaupparekisteriin. Siirry Virre-tietopalveluun.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


K: 4. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen Verohallinnolle. Miksi sitä ei ole tullut kaupparekisteriin?

Saamme tilinpäätöstiedot Verohallinnolta vain, jos ne on ilmoitettu täsmälleen Verohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Voit tiedustella asiaa suoraan Verohallinnolta. Jos olet ilmoittanut tilinpäätöksen kaupparekisteriin Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, tilinpäätös rekisteröityy kaupparekisteriin noin viikon kuluessa.


K: 5. Miten voin täydentää yritykseni tilinpäätösilmoitusta?

Sinun täytyy lähettää kaikki tilinpäätösasiakirjat uudelleen PRH:een – ei siis pelkkiä täydennyksiä tai korjattuja asiakirjoja. Näin varmistamme, että rekisteröimme tilinpäätösilmoituksen oikein.

Siirry ohjeeseen: Miten täydennät kaupparekisteriin rekisteröityä tilinpäätöstä?


K: 6. Miten pyydän oikaisemaan jo rekisteröityä tilinpäätösilmoitusta?

Lähtökohtaisesti kaupparekisteriin ilmoitetut tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja. Voit pyytää meitä oikaisemaan tilinpäätösasiakirjoja, jos niissä on lain nojalla salassa pidettäviä tietoja tai tilinpäätös on rekisteröity virheellisesti. Siirry ohjeeseen: Miten pyydät kaupparekisteriin rekisteröidyn tilinpäätöksen oikaisemista?


K: 7. Kuka allekirjoittaa tilinpäätösilmoituksen ilmoituslomakkeen? Voiko kirjanpitäjä allekirjoittaa?

Tilinpäätösilmoituksen ilmoituslomakkeen allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamies. Kirjanpitäjä voi allekirjoittaa ilmoituslomakkeen, jos hänet on valtuutettu allekirjoittamaan ilmoitus. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä. Huomaathan, että myös itse tilinpäätös on allekirjoitettava ja päivättävä.


K: 8. Tuleeko minulle kuluja, jos teen tilinpäätösilmoituksen myöhässä?

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta 8 kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt.
Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa tilinpäätöksensä myöhässä, maksu on 85 euroa. Maksu koskee tilinpäätöksiä tilikausilta, jotka päättyvät 1.1.2019 tai sen jälkeen.


K: 9. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen ja sain siitä kaupparekisteriotteen. Otteella näkyy kuitenkin edelleen kehotusmerkintä. Voitteko poistaa sen?

Yritykselle on rekisteröity kehotus, koska tilinpäätöstä ei ole ilmoitettu antamassamme ensimmäisessä määräajassa. Kehotus poistuu automaattisesti 150 päivän kuluttua sen rekisteröinnistä.


K: 10. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Voitteko merkitä tietoihinne, että yritykseni saa poistaa?

Emme voi etukäteen merkitä järjestelmään yrityksen poistamista. Poistamismenettelyssä on lakisääteiset vaiheet. Jos olet saanut kehotuksen etkä toimita tilinpäätöstä määräajassa, niin yritys poistetaan kaupparekisteristä tai määrätään selvitystilaan. Lue lisää poistomenettelyn vaiheista.


K: 11. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Saanko lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen?

Emme myönnä lisäaikaa tilinpäätösten ilmoittamiseen. Jos emme saa tilinpäätöstä annetussa määräajassa, annamme uuden kehotuksen, jonka määräaika on 3,5 kuukautta. Lue lisää poistomenettelyn vaiheista.


K: 12. Jos yritykseni poistetaan kaupparekisteristä, aiheutuuko siitä minulle kuluja tai haittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen astuu voimaan rekisteröinnillä. Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista.


Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnon asiakaspalvelusta.


K: 13. Yritykselläni ei ole ollut kirjanpitäjää moneen vuoteen, enkä itse osaa tehdä tilinpäätöstä. Voitteko auttaa?

Yrittäjällä on erilaisia velvollisuuksia, ja tilinpäätös on yksi niistä. Valitettavasti emme voi tarjota kirjanpitopalveluita. Jos tarvitset apua muissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, voit hakea sitä Yritys-Suomi-palvelusta tai alueellisista uusyrityskeskuksista. Siirry ohjeeseen, jossa kerrotaan kaupparekisterin neuvonnan rajoista.


K: 14. Tilinpäätöksestä puuttuu liitetiedot. Mitä liitetietojen pitää sisältää?

Liitetiedot ovat taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot. Liitetietoihin täytyy kirjata esimerkiksi tieto siitä, kuinka monta henkilöä keskimäärin on ollut yrityksen palveluksessa tilikaudella. Katso myös kysymyksen 13 vastaus. Lue lisää tilinpäätösasiakirjoista.


K: 15. Saimme kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. Yritys on keskinäinen kiinteistöyhtiö, eikä sillä ole tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuutta. Mitä teemme?

Olemme lähettäneet kehotuksen niille yrityksille, joiden yhtiömuodoksi on kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö. Osakeyhtiö voi rekisteröidä yritysmuodokseen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, jos yhtiö on yhtiöjärjestyksensä mukaan keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Siirry ohjeeseen yritysmuodon rekisteröinnistä keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.