Usein kysyttyä

1. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Saanko lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen?
2. Voiko tilinpäätöksen allekirjoittaa sähköisesti?
3. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen ja sain siitä kaupparekisteriotteen. Otteella näkyy kuitenkin edelleen kehotusmerkintä. Voitteko poistaa sen?
4. Yritykseni on ollut toimimattomana pöytälaatikkoyrityksenä jo useita vuosia, ja yrityksellä ei ole mitään tilitapahtumia tai tilinpäätöksiä. Verohallinnolle on ilmoitettu, ettei toimintaa ole, eikö se riitä?
5. Sain kehotuksen ilmoittaa puuttuvat tilinpäätökset. Mitkä tilinpäätökset puuttuvat teiltä?
6. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen Verohallinnolle. Miksi sitä ei ole tullut kaupparekisteriin?
7. Miten voin täydentää yritykseni tilinpäätöstä?
8. Miten voin korjata jo rekisteröityä tilinpäätöstä?
9. Olen jättänyt tilinpäätöksen veroilmoituksen mukana. Koska se näkyy teillä?
10. Miten voin toimittaa tilinpäätöksen sähköisesti?
11. Kuka allekirjoittaa tilinpäätöksen ilmoituslomakkeen? Voiko kirjanpitäjä allekirjoittaa?
12. Tuleeko minulle kuluja, jos ilmoitan tilinpäätöksen myöhässä?
13. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Voitteko merkitä tietoihinne, että yritykseni saa poistaa?
14. Yritykselläni ei ole ollut kirjanpitäjää moneen vuoteen, enkä itse osaa tehdä tilinpäätöstä. Voitteko auttaa?
15. Tilinpäätöksestä puuttuu liitetiedot. Mitä liitetietojen pitää sisältää?
16. Jos yritykseni poistetaan kaupparekisteristä, aiheutuuko siitä minulle kuluja tai haittaa?
17. Saimme kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. Yritys on keskinäinen kiinteistöyhtiö, eikä sillä ole tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuutta. Mitä teemme?

K: 1. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Saanko lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen?

Emme myönnä lisäaikaa tilinpäätösten ilmoittamiseen. Jos emme saa tilinpäätöstä annetussa määräajassa, annamme uuden kehotuksen, jonka määräaika on 3,5 kuukautta. Lue lisää poistomenettelyn vaiheista.


K: 2. Voiko tilinpäätöksen allekirjoittaa sähköisesti?

Hyväksymme sähköisen allekirjoituksen, kun tilinpäätös ilmoitetaan suoraan kaupparekisteriin. Tulosteesta tulee selvästi ilmetä, että asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti ja käytetyn järjestelmän nimi. Siirry ohjeeseen Sähköinen allekirjoitus kaupparekisteri-ilmoituksissa.


K: 3. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen ja sain siitä kaupparekisteriotteen. Otteella näkyy kuitenkin edelleen kehotusmerkintä. Voitteko poistaa sen?

Yritykselle on rekisteröity kehotus, koska tilinpäätöstä ei ole ilmoitettu antamassamme ensimmäisessä määräajassa. Kehotus poistuu automaattisesti 150 päivän kuluttua sen rekisteröinnistä.


K: 4. Yritykseni on ollut toimimattomana pöytälaatikkoyrityksenä jo useita vuosia, ja yrityksellä ei ole mitään tilitapahtumia tai tilinpäätöksiä. Verohallinnolle on ilmoitettu, ettei toimintaa ole, eikö se riitä?

Useimpien yritysten, kuten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, on ilmoitettava tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta - myös silloin, kun yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa.


K: 5. Sain kehotuksen ilmoittaa puuttuvat tilinpäätökset. Mitkä tilinpäätökset puuttuvat teiltä?

Virre-tietopalvelumme tilinpäätöshausta voit tarkistaa maksutta, mitkä tilinpäätökset on jo rekisteröity kaupparekisteriin. Siirry Virre-tietopalveluun.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


K: 6. Olen ilmoittanut tilinpäätöksen Verohallinnolle. Miksi sitä ei ole tullut kaupparekisteriin?

Saamme tilinpäätöstiedot Verohallinnolta vain, jos ne on ilmoitettu täsmälleen Verohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Voit tiedustella asiaa suoraan Verohallinnolta.


K: 7. Miten voin täydentää yritykseni tilinpäätöstä?

Veroilmoituksen mukana lähettämääsi tilinpäätöstä voit täydentää Verohallinnon ohjeiden mukaisesti verotuksen päättymiseen asti. Kun yrityksen verotus on päättynyt, ilmoita vahvistettu tilinpäätös suoraan kaupparekisteriin. Siirry ohjeisiin:


K: 8. Miten voin korjata jo rekisteröityä tilinpäätöstä?

Lähtökohtaisesti kaupparekisteriin ilmoitetut tilinpäätökset ovat julkisia asiakirjoja. Voit pyytää meitä oikaisemaan tilinpäätösasiakirjoja, jos niissä on lain nojalla salassa pidettäviä tietoja tai tilinpäätös on rekisteröity virheellisesti. Siirry ohjeeseen: Miten pyydät rekisteröidyn tilinpäätöksen poistamista kaupparekisteristä?


K: 9. Olen jättänyt tilinpäätöksen veroilmoituksen mukana. Koska se näkyy teillä?

Jos olet ilmoittanut tilinpäätöksen kaupparekisteriin Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, tilinpäätös rekisteröityy kaupparekisteriin noin viikon kuluessa. Saat rekisteröinnistä otteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Lue lisää: Miten seuraat tilinpäätöksen käsittelyä?


Tarkista kaupparekisteriotteelta samalla, että kaikki yrityksen tiedot ovat ajan tasalla. Tee muutosilmoitus verkkosivujemme ohjeiden mukaisesti.


K: 10. Miten voin toimittaa tilinpäätöksen sähköisesti?

Voit ilmoittaa tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset(at)prh.fi. Huomaa, että tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia. Jos käytät suojattua sähköpostia, lähetä asiakirjat PRH:n kirjaamoon. Lue lisää kirjaamon yhteystiedoista.


Vastaanotamme tällä hetkellä sähköisiä tilinpäätöksiä vain IXBRL-muodossa. Lisätietoa saat IXBRL-rajapintaa käyttäviltä tilitoimistoilta.


K: 11. Kuka allekirjoittaa tilinpäätöksen ilmoituslomakkeen? Voiko kirjanpitäjä allekirjoittaa?

Tilinpäätöksen ilmoituslomakkeen allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamies. Kirjanpitäjä voi allekirjoittaa ilmoituslomakkeen, jos hän on vastuuhenkilö tai hänet on valtuutettu allekirjoittamaan. Huomaathan, että myös itse tilinpäätös on allekirjoitettava.


K: 12. Tuleeko minulle kuluja, jos ilmoitan tilinpäätöksen myöhässä?

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta 8 kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt.
Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa tilinpäätöksensä myöhässä, maksu on 85 euroa. Maksu koskee tilinpäätöksiä tilikausilta, jotka päättyvät 1.1.2019 tai sen jälkeen.


K: 13. Sain kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kahden viikon kuluessa, jotta yritystä ei poisteta rekisteristä tai määrätä selvitystilaan. Voitteko merkitä tietoihinne, että yritykseni saa poistaa?

Emme voi etukäteen merkitä järjestelmään yrityksen poistamista. Poistamismenettelyssä on lakisääteiset vaiheet. Jos olet saanut kehotuksen etkä toimita tilinpäätöstä määräajassa, niin yritys poistetaan kaupparekisteristä tai määrätään selvitystilaan. Lue lisää poistomenettelyn vaiheista.


K: 14. Yritykselläni ei ole ollut kirjanpitäjää moneen vuoteen, enkä itse osaa tehdä tilinpäätöstä. Voitteko auttaa?

Yrittäjällä on erilaisia velvollisuuksia, ja tilinpäätös on yksi niistä. Valitettavasti emme voi tarjota kirjanpitopalveluita. Jos tarvitset apua muissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, voit hakea sitä Yritys-Suomi-palvelusta tai alueellisista uusyrityskeskuksista. Siirry ohjeeseen, jossa kerrotaan kaupparekisterin neuvonnan rajoista.


K: 15. Tilinpäätöksestä puuttuu liitetiedot. Mitä liitetietojen pitää sisältää?

Liitetiedot ovat taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot. Liitetietoihin täytyy kirjata esimerkiksi tieto siitä, kuinka monta henkilöä keskimäärin on ollut yrityksen palveluksessa tilikaudella. Katso myös kysymyksen 14 vastaus. Lue lisää tilinpäätösasiakirjoista.


K: 16. Jos yritykseni poistetaan kaupparekisteristä, aiheutuuko siitä minulle kuluja tai haittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen astuu voimaan rekisteröinnillä. Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista.


Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnon asiakaspalvelusta.


K: 17. Saimme kehotuksen ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. Yritys on keskinäinen kiinteistöyhtiö, eikä sillä ole tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuutta. Mitä teemme?

Olemme lähettäneet kehotuksen niille yrityksille, joiden yhtiömuodoksi on kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö. Osakeyhtiö voi rekisteröidä yritysmuodokseen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, jos yhtiö on yhtiöjärjestyksensä mukaan keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Siirry ohjeeseen yritysmuodon rekisteröinnistä keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.