Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH poistaa kaupparekisteristä tai määrää selvitystilaan tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta. Tilinpäätös täytyy ilmoittaa myös silloin, kun yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa.

PRH voi kehottaa yritystä ilmoittamaan tilinpäätöksensä kaupparekisteriin uhalla, että yritys määrätään selvitystilaan tai poistetaan kaupparekisteristä, jos tilinpäätöksen ilmoittaminen viivästyy yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Jos et ilmoita tilinpäätöstä kehotuksistamme huolimatta, poistamme yrityksen kaupparekisteristä tai määräämme sen selvitystilaan. Määräämme hakemuksesta yrityksen selvitystilaan, jos saamme selvityksen siitä, että yrityksen varat riittävät selvityskulujen maksamiseen tai joku muu ilmoittaa vastaavansa selvitysmenettelyn kuluista.

Mitkä ovat poistomenettelyn vaiheet?

  1. PRH lähettää kehotuskirjeen postitse yrityksen osoitteeseen, joka on yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Kehotuskirjeessä yritykselle annetaan kolme viikkoa aikaa ilmoittaa tilinpäätös.
  2. Jos yritys ei kehotuksesta huolimatta ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin, PRH julkaisee kehotuksen Virallisessa lehdessä ja rekisteröi kehotuksen yrityksen kaupparekisteritietoihin. PRH lähettää rekisteröinnistä yritykselle kaupparekisteriotteen. Kehotuksessa yrityksen omistajia ja velkojia pyydetään esittämään huomautuksia liittyen yrityksen rekisteristä poistamiseen tai mahdolliseen selvitystilaan määräämiseen. Yrityksellä on kolme ja puoli (3,5) kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin.
  3. PRH poistaa yrityksen kaupparekisteristä tai määrää yrityksen selvitystilaan, jos se ei ilmoita tilinpäätöstään määräpäivään mennessä. PRH voi käyttää automaattista päätöksentekoa rekisteristä poistamisessa.

Jos posti palauttaa kehotuskirjeet, PRH lähettää kehotukset yrityksen vastuuhenkilölle. Jos vastuuhenkilöä ei tavoiteta, tieto julkaistaan yleistiedoksiantona prh.fi-sivuilla. Siirry yleistiedoksiantojen sivuille.


Katso kaaviokuva poistomenettelyn vaiheista.

Mitä seurauksia kaupparekisteristä poistamisella on yritykselle?

Kaupparekisteristä poistettu yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää rekisteristä poistamisen vaikutuksista.

Miten voit hakea muutosta PRH:n poistopäätökseen?

Siirry linkeistä tarkempiin ohjeisiin:

Vuodesta 2023 alkaen poistetut yritykset
Ennen vuotta 2023 poistetut yritykset

Lisätietoa lainsäädännöstä

Kaupparekisteristä poistaminen:

  • osakeyhtiölaki 20 luku 2 §, 4 §, 5 § ja 6 §
  • osuuskuntalaki 23 luku 2 §, 4 §, 5 § ja 6 §.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin:

  • kirjanpitolaki 3 luku 9 §
  • osakeyhtiölaki 8 luku 10 §
  • osuuskuntalaki 8 luku 10 §.

Linkit kirjanpitolakiin, osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin löytyvät Lainsäädäntöä-sivulta. Lue lisää lainsäädännöstä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.06.2024