Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilinpäätösilmoituksen asiakirjat kaupparekisteriin

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on lakisääteistä. Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin myös silloin, kun yritys ei ole toiminnassa.

Tilinpäätös ilmoitetaan kaupparekisteriin sen jälkeen, kun se on vahvistettu. Tarkista, että tilinpäätös on päivätty ja allekirjoitettu.

Huomaa, että tilinpäätöksen tilikauden on oltava sama kuin yrityksen kaupparekisteriin rekisteröity tilikausi.

Sinun täytyy ilmoittaa nämä tiedot ja asiakirjat:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärä.
 2. yhtiön voittoa koskeva yhtiökokouksen päätös tai osuuskunnan ylijäämää koskeva osuuskunnan kokouksen päätös. Huomaa: tilinpäätösilmoitukseen ei tarvitse liittää pöytäkirjaa, vaan tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärä ja yhtiön voittoa koskeva yhtiökokouksen päätös ilmoitetaan suoraan joko YTJ- palvelussa tai Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin- ilmoituslomakkeella.
 3. tuloslaskelma edeltävän tilikauden vertailutiedolla, mikäli kyseessä ei ole ensimmäinen tilikausi.
 4. tase edeltävän tilikauden vertailutiedolla, mikäli kyseessä ei ole ensimmäinen tilikausi.
 5. taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat liitetiedot (ks. tarkemmin alla).
 6. tilinpäätöksen allekirjoitus ja päivämäärä. Tilinpäätös on päivättävä, ja sen allekirjoittavat yhtiön päätösvaltainen hallitus sekä mahdollinen toimitusjohtaja.

Voit tarvita myös nämä asiakirjat:

 1. tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä, jos yrityksellä on tilintarkastusvelvollisuus.
 2. toimintakertomus, jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus.
 3. rahoituslaskelma edeltävän tilikauden vertailutiedolla, jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus.
 4. konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä mahdollinen konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Huomaa: Tase-erittelyjä ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Älä liitä ilmoitukseen tiedostoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Mitä maksaa?

Tilinpäätöksen ilmoittaminen YTJ-palvelun kautta on maksutonta 8 kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt. Jos ilmoitat tilinpäätöksen paperilomakkeella, käsittelymaksu on 100 euroa. PRH lähettää käsittelymaksusta laskun, älä maksa käsittelymaksua etukäteen.

Jos ilmoitat osakeyhtiön tai osuuskunnan tilinpäätösasiakirjat rekisteriin myöhässä (eli myöhemmin kuin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä), PRH lähettää viivästymisestä 100 euron laskun.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Palvelu ohjaa ilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat tilinpäätösasiakirjat.

Huomio! kaikki ilmoittamasi tiedot ja asiakirjat sekä palvelun luoma ilmoitusasiakirja ovat julkisia ja kaikkien saatavilla. Älä kirjoita tai liitä ilmoitukseen tietoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Osakeyhtiö voi ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin myös sähköisessä IXBRL-muodossa. Siirry ohjeeseen: osakeyhtiön sähköinen tilinpäätös.

Siirry YTJ-palveluun ilmoittamaan tilinpäätös kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeen ohjeisiin.

Lisätietoa tilinpäätösasiakirjoista

Liitetiedot:

Liitetiedoissa annetaan tuloslaskelmaa ja tasetta täsmentäviä tietoja, jolloin ne täydentävät vaatimusta tilinpäätöksen antamasta oikeasta ja riittävästä kuvasta. Liitetietoihin täytyy kirjata esimerkiksi tieto siitä, kuinka monta henkilöä keskimäärin on ollut yrityksen palveluksessa tilikaudella.

Liitetietoihin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset löytyvät kirjanpitoasetuksesta tai valtioneuvoston asetuksesta pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä:

Tilintarkastaja on valittava yhteisössä, jossa päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

 • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
 • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Jos yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on määräys tilintarkastajan valinnasta tai tilintarkastuksen toimittamisesta, yhtiö on tilintarkastusvelvollinen huolimatta siitä, onko yritys suoraan lain nojalla tilintarkastusvelvollinen.

Tilinpäätösmerkintä tarkoittaa tilinpäätökseen tehtävää tilintarkastajan merkintää, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen.

Toimintakertomus:

Toimintakertomus laaditaan, jos yhtiö on julkinen osakeyhtiö tai yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, tai se ei täytä kirjanpitolaissa säädetyn pienyrityksen kriteerejä. Kirjanpitovelvollinen ei täytä pienyrityksen kriteerejä, jos sen kohdalla ylittyy sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista:

 • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
 • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
 • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitolain 3 luvun 1 a §:n mukaiset tiedot. Toimintakertomusta laadittaessa on lisäksi otettava huomioon osakeyhtiölain 8 luvun 5-8 §:n on määräykset.

Rahoituslaskelma:

Rahoituslaskelman laatimista edellytetään vain suuryrityksiltä ja yleisen edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä. Kirjanpitovelvollinen on suuryritys, jos sen kohdalla ylittyy päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista:

 • taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa
 • liikevaihto 40 miljoonaa euroa; tai
 • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Tutustu Finlex-säädöstietopankissa seuraaviin lakeihin, asetuksiin ja määräykseen:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 02.01.2024