Tilinpäätösilmoituksen asiakirjat

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on lakisääteistä.Tilinpäätösilmoitus täytyy tehdä jokaiselta tilikaudelta erikseen.

Huomaa: Myös toimimattoman yrityksen täytyy tehdä tilinpäätösilmoitus jokaiselta tilikaudelta.
Siirry ohjeeseen: Toimimattomien yritysten tilinpäätös.

PRH:n antaman määräyksen mukaan yrityksen täytyy lähettää täytetty ja allekirjoitettu verkkosivuillamme oleva lomake Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin. Lähetä tilinpäätösilmoituksen mukana kaikki julkistettavaksi tarkoitetut tilinpäätösasiakirjat.

Tarkista, että tilinpäätös ja toimintakertomus on päivätty ja allekirjoitettu.

Lähetä tilinpäätösasiakirjat seuraavalla tavalla:

 1. Ilmoituslomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Tilinpäätöksen ilmoituslomakkeen allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamies. Huomaathan, että myös itse tilinpäätös on allekirjoitettava.
 2. Tuloslaskelma
 3. Tase (Taseen täytyy sisältää vastaavaa ja vastattavaa numeerisesti esitettynä. Tase-erittelyjä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi.)
 4. Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Liitetietoihin täytyy kirjata esimerkiksi tieto siitä, kuinka monta henkilöä keskimäärin on ollut yrityksen palveluksessa tilikaudella.
 5. Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yrityksen voittoa koskevasta yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksestä. Ilmoita tilinpäätöksen vahvistamispäivä ja päätöksen sisältö ilmoituslomakkeella.
 6. Tilintarkastuskertomus. Ilmoita rastittamalla lomakkeessa, jos yrityksellä ei ole tilintarkastusvelvollisuutta.
 7. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma. Ilmoita rastittamalla lomakkeessa, jos yrityksellä ei ole kirjanpitolain mukaista laatimisvelvollisuutta.
 8. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.
Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten.Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Miten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä täytetty tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa

 • sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset[at]prh.fi.
 • huomaa: älä lähetä tilinpäätöstä pdf-portfoliona.

  Kirjoita sähköpostin Aihe-kenttään yrityksen nimi ja Y-tunnus. Ilmoita viestikentässä tilikausi, joita tilinpäätös koskee. Huomaa: Tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia. Jos käytät suojattua sähköpostia, lähetä asiakirjat PRH:n kirjaamoon. Lue ohjeet ja lähetä suojattua sähköpostia.
tai
 • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Saat rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Siirry Virre-palveluun.

Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja. Lue PRH:n yhteistyökumppaneista, jotka tarjoavat tilinpäätöstietoja.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Tutustu Finlex-säädöstietopankissa seuraaviin lakeihin, asetuksiin ja määräykseen:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.05.2022