Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH poistaa rekisteristä tai määrää selvitystilaan

PRH voi määrätä osakeyhtiön ja osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä:

  • Elinkeinotoimintalain (565/2023) 6 §:ssä tarkoitettua edustajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin.

Myös toimintansa lopettanut osakeyhtiö ja osuuskunta voidaan poistaa kaupparekisteristä. Lue lisää toimimattomien yritysten poistamisesta rekisteristä.

Mitä PRH tekee?

Jos kyseessä on konkurssin raukeaminen, PRH poistaa yhtiön tai osuuskunnan viran puolesta kaupparekisteristä sen jälkeen kun PRH saa tuomioistuimelta tiedon rauenneesta konkurssista. Tämä ei kuitenkaan koske konkursseja, jotka ovat rauenneet ennen 1.4.2001.

Muissa tilanteissa kuin osakeyhtiön konkurssin raukeamisessa PRH kehottaa osakeyhtiötä korjaamaan kaupparekisterissä olevan puutteen kolmen viikon kuluessa..

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ei korjaa kaupparekisterissä olevaa puutetta, PRH kehottaa uudestaan osakeyhtiötä tai osuuskuntaa kirjallisesti korjaamaan puutteen määräpäivään mennessä. Tähän toiseen kehotukseen liittyy selvitystilaan määräämisen tai poistamisen uhka. Samalla PRH kehottaa niitä osakeyhtiön osakkeenomistajia ja velkojia tai osuuskunnan jäseniä, muita osuuden tai osakkeen omistajia ja velkojia, jotka haluavat esittää selvitystilaan määräämistä tai kaupparekisteristä poistamista koskevia huomautuksia, tekemään huomautukset kirjallisesti määräpäivään mennessä.

PRH julkaisee kehotuksen myös Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Virallisessa lehdessä julkaistavasta kehotuksesta tehdään merkintä kaupparekisteriin. Siirry Viralliseen lehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ei korjaa puutteita kaupparekisteriin merkittyyn määräpäivään mennessä, PRH määrää yhtiön tai osuuskunnan poistettavaksi kaupparekisteristä tai asettavaksi selvitystilaan. PRH voi ratkaista asian, vaikka osakeyhtiön tai osuuskunnan ei voisi näyttää vastaanottaneen kehotusta.

Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Selvitystilaan määräämisen edellytyksenä on, että PRH saa tiedon siitä, että osakeyhtiön taiosuuskunnan varat riittävät selvityskuluihin tai että osakkeenomistaja, velkoja tai joku muu ottaa niistävastatakseen. Muussa tapauksessa PRH määrää poistettavaksi.

Jos PRH määrää osakeyhtiön tai osuuskunnanselvitystilaan, selvitystilamenettely on pääpiirteissään samanlainenkuin osakeyhtiön tai osuuskunnan päätökseen perustuvassaselvitystilassa. PRH merkitsee selvitystilan alkamisen kuitenkinkaupparekisteriin viran puolesta.

Tutustu tarkemmin:

Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölaki 20 luku 4-6 §Avautuu uuteen välilehteen ja osuuskuntalaki 23 luku 4-6 §.Avautuu uuteen välilehteen

Miten kaupparekisteristä poistaminen vaikuttaa?

Kaupparekisteristä poistaminen astuu voimaan rekisteröinnillä.

Rekisteristä poistettua osakeyhtiötä tai osuuskuntaa edustaa tarvittaessa yksi tai useampi osakeyhtiön osakkeenomistajien kokouksessa tai osuuskunnan jäsenten kokouksessa valittu edustaja.

Osakeyhtiö tai osuuskunta ei rekisteristä poistamisen jälkeen voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Edustajat voivat kuitenkin ryhtyä toimiin, jotka ovat välttämättömiä velan maksamiseksi tai omaisuuden arvon säilyttämiseksi.

Yrityksen varoja ei voida jakaa ilman selvitysmenettelyä. Edustajatvoivat kuitenkin viiden vuoden kuluttua kaupparekisteristä poistamisesta jakaayrityksen varat jako-osuuteen oikeutetuille, jos varat eivät ylitä 8000 euroa eikä yrityksellä ole tunnettuja velkojia. Varoja saaneetvastaavat saamiensa varojen määrällä yrityksen velkojen maksamisesta.

Lue lisää rekisteristä poistetun osakeyhtiön hakemisesta selvitystilaan.

Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnon asiakaspalvelusta. Siirry Verohallinnon yhteystietoihinAvautuu uuteen välilehteen.

Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölaki 20 luku 20-22 §Avautuu uuteen välilehteen ja osuuskuntalaki 23 luku 20-22 §.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.07.2024