Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om företagsinteckning

Du kan ansöka om företagsinteckning i egendomen av en näringsidkare som finns antecknad i handelsregistret. Observera att företaget ska vara antecknat i handelsregistret innan du kan lämna in ansökan. Det räcker inte att företaget har fått ett FO-nummer eller att en etableringsanmälan har lämnats in.

En näringsidkare eller en borgenär ansöker om inteckning.

Du kan söka inteckning i all lös egendom som ingår i näringsverksamheten eller med begränsning.

Om du ansöker om fastställande av inteckning med begränsning, ange i ansökan endast en av två möjliga begränsningsgrunder:

Obs! Om näringsidkaren har flera företagsinteckningar, ska de till sina begränsningsgrunder vara likadana.

Hur ansöker jag?

Sök företagsinteckning med den ansökningsblankett som Patent- och registerstyrelsen har fastställt.

Öppna: Ansökan om företagsinteckning. (pdf, 0.2 MB)

Ansökan undertecknas av sökanden eller av ett ombud som sökanden har befullmäktigat. Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Fyll i och underteckna ansökan, och skicka den med bilagor till:
Patent- och registerstyrelsen
Företagsinteckningsregistret
00091 PRH

Du kan också lämna in ansökan med bilagor i vår kundtjänst i Helsingfors. Se kundtjänstens kontaktuppgifter.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga pantskuldebreven i original i vilka inteckning söks.

Öppna: Pantskuldebrev (pdf, 26.9 KB).

Pantskuldebrevet undertecknas av näringsidkaren. Om gäldenären är ett företag, en stiftelse eller någon annan sammanslutning, undertecknas pantskuldebrevet av de personer som vid tidpunkten för underskriften har rätt att teckna sammanslutningens namn.

Om undertecknaren inte har antecknats i handelsregistret, bifoga en redogörelse för dennes namnteckningsrätt.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften för företagsinteckningsansökan är 140 euro och faktureringstillägget 6,50 euro.

Betala inte behandlingsavgiften för ansökan i förväg. Vi skickar en faktura efter att ärendet har behandlats.

Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

Efter att inteckningen har fastställts skickar vi pantskuldebreven till ombudet, men om sökanden inte har anmält något ombud, skickar vi handlingarna till sökanden.
Obs! Adressuppgiften för innehavaren av pantskuldebrevet är offentlig.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.08.2023