Avgifter i anslutning till varumärkesansökningar och -registreringar från 1.1.2020

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan "Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde".

Mervärdesskattesatsen på alla registreringsavgifter är 0 % om inte annat anges.

För att vi ska börja handlägga din varumärkesansökan måste du ha betalat en ansökningsavgift.

När du lämnar in din ansökan i vår e-tjänst, betalar du också avgiften i tjänsten. I tjänsten finns det en räknare som visar hur avgiften bildas och vad totalsumman är före betalningen.

Gå till e-tjänsten för varumärken.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Prislista

  Ansökning

  Tjänst I e-tjänsten
  (€)
  På blankett
  (€)
  Moms
  0 %
  Observera
  Registrering avvarumärke,
  grundavgift (Finland)
  225,00 275,00 0,00Grundavgiften innehåller registrering i en varumärkesklass. Ansökan kan lämnas in på blankett endast av särskilt vägande skäl.
  Tilläggsklass (pris/tilläggsklass) 100,00 100,00 0,00Grundavgiften innehåller registrering i en varumärkesklass. En tilläggsavgift betalas för tilläggsklasser.

  Förnyelse

  TjänstI e-tjänsten
  (€)
  På blankett
  (€)
  Moms
  0 %
  Observera
  Förnyelse av varumärke,
  grundavgift
  225,00 275,00 0,00 Grundavgiften för förnyelse innehåller en klass. Förnyelse kan göras på blankett endast av särskilt vägande skäl.
  Senare förnyelse av varumärke275,00 325,00 0,00 När ansökan lämnas in högst 6 månader efter registreringsperiodens utgång. Efter detta är det inte längre möjligt att ansöka om förnyelse av märket.
  Tilläggsklass
  (pris/tilläggsklass)
  100,00 100,00 0,00 Grundavgiften för förnyelse innehåller en klass. En tilläggsavgift betalas för tilläggsklasser.

  Kollektiv- och kontrollmärken

  Tjänst I e-tjänsten
  (€)
  På blankett
  (€)
  Moms 0 % Observera
  Registrering av kollektiv-
  och kontrollmärke,
  grundavgift (Finland)
  300,00 350,00 0,00 Det är fråga om en särskilt varumärkestyp med en högre ansökningsavgift. Sökanden måste lämna in bland annat märkets användningsföreskrifter. Läs mer.
  Förnyelse av kollektiv- och kontrollmärke, grundavgift 300,00 350,00 0,00
  Senare förnyelse av kollektiv- och kontrollmärke 350,00 400,00 0,00 När ansökan lämnas in högst 6 månader efter registreringsperiodens utgång. Efter detta är det inte längre möjligt att ansöka om förnyelse av märket.
  Tilläggsklass
  (pris/tilläggsklass)
  100,00 100,00 0,00 Grundavgiften innehåller en klass. En tilläggsavgift betalas för tilläggsklasser.

  Ändringar

  TjänstI e-tjänsten (€) På blankett (€) Moms 0 % Observera
  Anteckning som gäller
  ändring av namn, hemort
  och ombud
  avgiftsfri avgiftsfri 0
  Anteckning i varumärkesregistret (pris €/anteckning) 100,00 150,00 0,00 Till exempel licens eller pantsättning
  Ändring/överföring av innehavare 100,00 150,00 0,00
  Ändring i registrerat märke 100,00 150,00 0,00 När du vill ansöka om ändring i ett redan registrerat märke.

  Invändningar, upphävanden och ogiltigförklaringar

  Tjänst I e-tjänsten (€) På blankett (€) Moms 0 %
  Inlämnande av invändning 275,00 325,00 0,00
  Ansökan om upphävande och ogiltigförklaring 400,00 450,00 0,00

  Andra behandlingsavgifter

  TjänstI e-tjänsten (€) På blankett (€) Moms 0 %
  Fortsatt handläggning av en avskriven
  ansökan
  100,00 100,00 0,00
  Förlängning av tidsfrist55,00 55,00 0,00
  Nationell registrering ersätts med
  en internationell registrering
  60,00 60,00 0,00
  Anmälan om att rättighet som införts i varumärkesregistret upphöravgiftsfri avgiftsfri
  Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökanej möjlig 155,00 0,00

  Intyg och registerutdrag

  Tjänst Enhetspris (€) Moms 0 %Observera
  Prioritetsintyg 10,00 0,00Tjänst som beställs
  Diarieintyg 10,00 0,00Tjänst som beställs
  Bestyrkande av riktighet 15,00+1,00/sida 0,00Tjänst som beställs
  Registerutdrag 15,00 0,00Tjänst som beställs
  Leveransavgift 5,50 0,00
  Faktureringsavgift 6,50 0,00

  Läs våra mer detaljerade anvisningar om hur du beställer intyg och registerutdrag.

  Tilläggsavgifter för leverans och fakturering (moms 24 %)

  Tjänst Pris exkl. moms (€) Moms 24 % (€) Pris (€) inkl. moms 24%
  Beställning av pappersdokumentkopior 2,00/beställning 0,48 2,48/beställning
  Kopia av en sida 1,00/sida 0,24 1,24/sida
  Färdig PDF-publikation/fil 5,00/st. 1,20 6,20/st.
  Leveransavgift 5,50/leverans 1,32 6,82/leverans
  Faktureringsavgift 6,50/faktura 1,56 8,06/faktura

  Läs våra mer detaljerade anvisningar om hur du beställer intyg och registerutdrag.

  Betalningsuppgifter

  Våra kontonummer och mer detaljerade anvisningar finns på sidan med våra betalningsanvisningar.

  Obs! När du lämnar in din ansökan i vår e-tjänst, betalar du också avgiften i tjänsten.

  Förfrågningar angående betalning

  Vid behov kontakta vår rådgivning. Se kontaktuppgifterna.

  Utskriftsversion
  Uppdaterad 01.01.2022