Gå direkt till innehållet
Meny

Varumärken: prislistor och betalningsanvisningar

Prislista över ansöknings- och registreringsavgifter för varumärken

För att vi ska börja handlägga din ansökan måste du ha betalat ansökningsavgifterna. När du lämnar in din ansökan i vår e-tjänst, betalar du också avgiften i tjänsten. Du får lämna in din varumärkesansökan på papper eller som e-postbilaga endast av särskilda skäl.

Vi återbetalar inte ansökningsavgifterna även om ansökningen avslås eller den avskrivs. Vi återbetalar avgiftsbeloppen inte heller om du själv återtar din ansökan.

Dessa offentligrättsliga avgifter är momsfria.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens (PRS) avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Avgifter i anslutning till väl kända varumärken

Avgifterna baserar sig på PRS beslut om att inrätta en förteckning över väl kända varumärken. Beslutet fattades den 6 juni 2007.

För att vi ska börja handlägga din ansökan måste du ha betalat ansökningsavgiften. Bifoga därför en kopia av kvittot till ansökan.

Vi återbetalar inte ansökningsavgiften även om ansökan inte leder till en anteckning i förteckningen. Vi återbetalar avgiftsbeloppen inte heller om du själv återtar din ansökan.

När vi har handlagt ansökan och tagit upp märket i förteckningen, ska du dessutom betala en anteckningsavgift.

Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Prislista över granskningar och informationssökningar inom varumärke

Gransknings- och informationssökningsavgifterna baserar sig på PRS beslut som har fattats med stöd av arbets- och näringsministeriets förordning om PRS avgiftsbelagda prestationer. Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Granskningsresultaten och -rapporterna levereras i regel per e-post. Faktura skickas separat.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021