Avgifter i anslutning till varumärkesansökningar och -registreringar från 1.1.2020

För att vi ska börja handlägga din varumärkesansökan måste du ha betalat en ansökningsavgift.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Avgifter, när det elektroniska systemet används

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 %Försäljningspris (€)
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 225,00 0,00225,00
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke och kontrollmärke 300,00 0,00300,00
Tilläggsavgift vid registrering av klassavgift för varje klass utöver den första 100,00 0,00100,00
Avgift för fortsatt behandling av en ansökan 100,00 0,00100,00
Avgift för framställande av invändning mot registrering 275,00 0,00275,00
Administrativ upphävnings- och ogiltigförklaringsavgift 400,00 0,00400,00
Avgift för förnyelse av registrering 225,00 0,00225,00
Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter att registre-ringsperioden har gått ut 275,00 0,00275,00
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke och kontrollmärke 300,00 0,00300,00
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke och kontrollmärke, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 350,00 0,00350,00
Tilläggsavgift vid förnyelse av klassavgift, för varje klass utöver den första 100,00 0,00100,00
Avgift för förlängning av frist 55,00 0,0055,00
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 100,00 0,00100,00
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 100,00 0,00100,00
Begäran om att en nationell registrering ska ersättas med en internationell registrering 60,00 0,0060,00
Anteckning som gäller ändring av namn, hemort och ombud avgiftsfri 0,00avgiftsfri
Anmälan om att rättighet som införts i varumärkesregistret upphör avgiftsfri 0,00avgiftsfri

Avgifter, när det elektroniska systemet inte används

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 %Försäljningspris (€)
Avgift för ansökan om registrering av
varumärke
275,00 0,00275,00
Avgift för ansökan om registrering av
kollektivmärke och kontrollmärke
350,00 0,00350,00
Tilläggsavgift vid registrering av klassavgift
för varje klass utöver den första
100,00 0,00100,00
Avgift för fortsatt behandling av en ansökan 100,00 0,00100,00
Avgift för framställande av invändning mot
registrering
325,00 0,00325,00
Administrativ upphävnings- och
ogiltigförklaringsavgift
450,00 0,00450,00
Avgift för förnyelse av registrering 275,00 0,00275,00
Avgift för förnyelse av registrering,
om ansökan lämnas in efter att
registre-ringsperioden har gått ut
325,00 0,00325,00
Avgift för förnyelse av registrering av
kollektivmärke och kontrollmärke
350,00 0,00350,00
Avgift för förnyelse av registrering av
kollektivmärke och kontrollmärke, om
ansökan lämnas in efter att
registreringsperioden har gått ut
400,00 0,00400,00
Tilläggsavgift vid förnyelse av klassavgift,
för varje klass utöver den första
100,00 0,00100,00
Avgift för förlängning av frist 55,00 0,0055,00
Avgift för ansökan om ändring i
registrerat märke
150,00 0,00150,00
Avgift för anteckning i varumärkesregistret,
för varje anteckning
150,00 0,00150,00
Begäran om att en nationell registrering ska
ersättas med en internationell re-gistrering
60,00 0,0060,00
Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan 155,00 0,00155,00
Anteckning som gäller ändring av namn,
hemort och ombud
avgiftsfri 0,00avgiftsfri
Anmälan om att rättighet som införts i varumärkesregistret upphör avgiftsfri 0,00avgiftsfri
Prioritetsbevis 10,00 0,0010,00
Diarieintyg 10,00 0,0010,00
Bestyrkande av riktighet 10,00+
1,00/sida
0,0010,00+
1,00/sida
Registerutdrag 15,00 0,0015,00

Betalningsuppgifter

Ange i meddelandefältet t.ex. något av följande:

  • ordet "varumärkesansökan" och det sökta märket (observera att du betalar ansökningsavgiften i e-tjänsten om du inte av särskilda skäl har fått tillstånd att lämna in din ansökan på papper)
  • ansökningsnummer
  • registernummer
  • invändningsavgift för varumärke och registreringsnummer
  • namn på sökande, innehavare eller invändare.

Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH
Tfn + 358 29 509 5000
FO-nummer 0244683-1
Momsnummer FI02446831

Mer information om betalning

Kontakta vår rådgivning för mer information. Se kontaktuppgifterna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2020