Genomförda kontrollåtgärder och påföljder

På grund av brister i revisionsarbetet i ett uppdrag förordnades revisorns verksamhet till undersökning. Revisionsnämnden gav revisorn en anmärkning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022