Gå direkt till innehållet
Meny

Marknadsuppföljningsrapport inom revisionsbranschen 2021

Marknadsuppföljningsrapport inom revisionsbranschen

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) publicerar en marknadsuppföljningsrapport om revisionsbranschen av revisionssammanslutningar och revisorer insamlade uppgifter 2021. Uppgifterna baserar sig på anmälningar om tillsynsuppgifter som revisorer lämnat in och på uppgifter som lämnats för faktureringen samt på revisorssammanslutningars insynsrapporter.

Att följa upp revisionsmarknaden är en lagstadgad uppgift för PRS revisionstillsyn. Uppföljningen grundar sig på EU:s Audit Reform-bestämmelserna som trädde i kraft år 2014 och på artikel 27 i EU-parlamentets och rådets förordning nr 537/2014 (s.k. PIE-förordningen). Föregående revisionsmarknadsutredning på EU-nivå gjordes våren 2019.

Syftet med utredningen är att på nationellt plan samla in uppgifter om revisorer och revisionsmarknaden samt skapa en gemensam EU-databas över uppgifterna. Med hjälp av uppgifterna i databasen om revisionsmarknaden kan man bland annat följa riskerna inom revision, planera och rikta tillsynsåtgärder samt utveckla revisionsbranschen. Uppgifterna tjänar också andra myndigheters verksamhet inom EU.

De tabeller som PRS revisionstillsyn hade upprättat lämnades till EU-kommissionen i juli 2022 och till vissa andra EU-myndigheter. Kommissionen sammanför uppgifter från EU-ländernas nationella myndigheter till en rapport på EU-nivå. På EU-nivå administreras uppgifterna av CEAOB (Committee of European Auditor Oversight Bodies). CEAOB är EU:s samarbetsorgan för tillsynsmyndigheterna inom revisionsbranschen. Dess ställning och uppgifter baserar sig på EU:s revisionsförordning 537/2014. CEAOB har som mål att främja revisionskvaliteten i Europa bland annat genom att sprida information.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.10.2022