Marknadsuppföljningsrapporter

PRS är enligt EU:s bestämmelser skyldig att följa upp marknaden inom revisionsbranschen och samla in nationella uppföljningsrapporter till en databas på EU-nivå.

På undersidorna till den här sidan hittar du rapporter från och med 2021.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2022