Gå direkt till innehållet
Meny

Undersökningsärenden

Antalet pågående undersökningsärenden vid revisionstillsynen i början av 2021 var 33, och under året kom 88 nya undersökningsärenden in för behandling. Av dessa avgjordes 53 så att ärendet inte överlämnades till revisionsnämnden för avgörande, eftersom det enligt utredningen inte fanns något skäl att misstänka att revisorn handlat i strid med revisionslagen. Således fanns det inte heller något skäl att föreslå påföljder enligt revisionslagen. Sammanlagt 27 undersökningsärenden överlämnades till revisionsnämnden för behandling. Vid utgången av 2021 pågick 41 undersökningsärenden vid revisionstillsynen.

Tabellen nedan visar antalet och källorna för undersökningsärenden 2020 och 2021. Ett undersökningsärende kan gälla flera revisorer eller en revisor och en revisionssammanslutning.

Källa för undersöknings-ärende Pågående under-söknings-ärenden i början av året
2021 (2020)
Nya undersöknings-ärenden under året
2021 (2020)
Behandling vid revisions-nämnden under året 2021 (2020) Behandling vid revisions-tillsynen under året 2021 (2020) Pågående under-söknings-ärenden i slutet av året 2021 (2020)
Klagan 31 (43)
54 (28)
11 (13)
49 (29)
25 (31)
Kvalitetsgranskning 1 (6)
11 (0)
10 (1)
1 (4)
1 (1)
Eget initiativ
1 (2)
23 (3)
6 (0)
3 (2)
15 (12)
Sammanlagt
33 (51)
88 (31)
27 (14)
53 (35)
41 (33)

Revisionsnämndens verksamhet

Revisionsnämnden sammanträdde 10 gånger. Undersökningsärendena gällde 13 CGR-revisorer, 12 GR-revisorer, 2 OFGR-revisorer och 5 revisionssammanslutningar. Inga OFR-revisorer var parter i besluten vare sig 2021 eller 2020.

Tabellen nedan visar uppgifter om behandlingen av undersökningsärenden vid revisionsnämnden. Förutom de påföljder som anges i tabellen meddelades en CGR-revisor ett tidsbundet förbud att utföra revisioner och underteckna revisionsberättelser i ett år och sex månader med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen.

Påföljd OFGR
2021 (2020)
GR
2021 (2020)
CGR
2021 (2020)
Sammanslutning
2021 (2020)
Anmärkning 1 (1)
3 (0)
6 (1)
0 (0)
Varning 1 (1)
4 (1)
3 (2)
0 (1)
Återkallande av godkännande 0 (0) 3 (0)
0 (0) 0 (0)
Påföljdsavgift 0 (0) 0 (0) 1 (0)
0 (0)
Inga påföljder
0 (0) 2 (3)
2 (5)
5 (5)
Förfallit 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Sammanlagt 2 (2)
12 (4)
12 (8)
5 (6)

Förutom undersökningsärenden behandlade revisionsnämnden 25 omprövningsärenden. Omprövningsärendena gällde bedömning av svaren i revisorsexamina (20 ärenden) och beslut om kvalitetsgranskningens resultat för revisorer (5 ärenden). Revisionsnämnden har i ärenden som gäller ändringssökande gett 11 utlåtanden till högsta förvaltningsdomstolen och Helsingfors förvaltningsdomstol. Dessutom behandlade nämnden ett ärende där en revisor krävde anonymt offentliggörande (RL 10:8) av sin påföljd, och ett ärende där det krävdes att revisionstillsynen ska åläggas att bifoga en besvärsanvisning till sitt avgörande om att fortsätta kvalitetsgranskningen med en ny granskning.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022