Gå direkt till innehållet
Meny

Berättelse över verksamheten vid PRS revisionstillsyn 2021

Bestämmelser om uppgifterna för Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn finns i 7 kap. 1–3 § i revisionslagen (1141/2015) och i EU:s PIE-förordning. Till revisionstillsynens viktigaste uppgifter hör att godkänna och registrera revisorer samt att övervaka, allmänt styra och utveckla revisorernas verksamhet.

Revisionstillsynen främjar företagens verksamhetsförutsättningar som en del av PRS. Genom sin verksamhet bidrar revisionstillsynen till förtroendet för revision och bokslutsinformation. Revisionstillsynens verksamhet baserar sig på rättssäkerhet, förutsägbarhet, objektivitet och parternas likställdhet.

Revisionstillsynen har aktivt utvecklat sin verksamhet utgående från den feedback och erfarenhet som den fått. Öppenheten och dialogen mellan tillsynsmyndigheten och tillsynsobjekten har ökat i synnerhet i kvalitetsgranskningarna. Det är viktigt att revisorerna vet vad revisionstillsynen gör och på vilka grunder. Revisionstillsynen har utvecklat begripligheten och vägledningen av sina beslut genom att motivera dem i detalj. Arbetet för att förkorta handläggningstider fortsätter. De första erfarenheterna av de nya tillvägagångssätten har varit positiva.

En plan för att utveckla revisionstillsynens register och informationssystem har utarbetats för de kommande åren. Robotisering möjliggör utveckling av registren och systemen i liten skala.

Tjänsteinnehavarna vid revisionstillsynen

Vid utgången av 2021 heltidsanställde PRS revisionstillsyn 15 tjänsteinnehavare. 6 av dem arbetade i kvalitetssäkringsteamet, 6 i tillsyns- och lagteamet och 3 i examensteamet. Dessutom hade en person i examensteamet anställts genom en personaluthyrningstjänst. Resursdimensioneringen för kvalitetsgranskningen motsvarar inte de lagstadgade antalen granskningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022