Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionsnämnden och dess sammansättning 2021

I anslutning till PRS revisionstillsyn arbetar revisionsnämnden, som träffar sina avgöranden självständigt och vars uppgifter bestäms i 7 kap. 5 § i revisionslagen. Dess viktigaste uppgift är att besluta om påföljderna i undersökningsärenden som hänför sig till tillsynen över revisorer och att behandla begäranden om omprövning av revisionstillsynens beslut. År 2021 hade revisionsnämnden följande sammansättning:

Ordförande

ekonomidirektör Pekka Pajamo, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Vice ordförande

hovrättsråd Jussi Heiskanen, Helsingfors hovrätt

Medlemmar (suppleant inom parentes):

advokat Riikka Rannikko, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
(chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland)

advokat Leena Romppainen, till 30 augusti 2021: Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab
(hovrättsassessor Silja Leino, Helsingfors hovrätt)

VP Group Accounting and Tax Elina Stråhlman, Finnair Abp
(sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK)

ekonom Ari Ahti
(ledande sakkunnig Janne Fredman, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland)

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education
(professor Lasse Niemi, Aalto-universitetet, institutionen för redovisning)

universitetslektor Antti Fredriksson, Åbo universitet, Handelshögskolan
(professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet)

professor Teija Laitinen, Vasa universitet
(professor Marjaana Helminen, Helsingfors universitet)

Permanenta sakkunniga

CGR Juha-Pekka Keimmo, Revico Grant Thornton Ab
(CGR Heikki Ilkka, Ernst & Young Ab)

CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab
(GR Jukka Prepula, Tiliextra Oy)

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022