Gå direkt till innehållet
Meny

Godkännande av revisorer

År 2021 ordnade PRS revisionstillsyn revisorsexamina enligt revisionslagen.

Den av PRS tillsatta examenssektionen fortsatte sin verksamhet. Ordförande för sektionen var GR, CGR Aleksi Martamo. Medlemmar var GR, OFGR Minna Ainasvuori, GR Tuula Ossa och Hanna Kattainen, teamchef med ansvar för ärenden som gäller godkännande av revisorer vid PRS.

Examenssektionen utarbetade examensuppgifterna, bedömde examinandernas svar och upprättade för revisionstillsynen ett förslag till bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränser för godkända examina och varje examinands poäng. Examenssektionen upprättade ett förslag till bedömning av examinandernas prestationer för revisionstillsynen. Examensuppgifterna och bedömningsgrunderna publicerades på PRS webbplats. Examenssektionen anlitade utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Det kom in 464 anmälningar till examina. Till GR-examen anmälde sig 260 personer, till CGR-examen 188 personer och till OFGR-examen 16 personer.

Anmälningar till examina
2021 2022
GR-examen
260 270
CGR-examen 188
174
OFGR-examen 16 14
Sammanlagt 464 409

PRS revisionstillsyn ordnade revisorsexamina i Helsingfors under två olika veckoslut i augusti och september 2021. På grund av coronasituationen gjorde vi specialarrangemang för att kunna möjliggöra tryggt deltagande i examina. Undantagsvis ordnade vi examina samtidigt på två olika ställen. Antalet deltagare i de olika examina uppgick till 364. En stor del av examinanderna deltog i både GR-grundexamen och CGR-specialiseringsexamen.

PRS revisionstillsyn godkände den 9 december 2021 sammanlagt 115 personers prestation i GR-examen, 68 personers prestation i CGR-examen och 7 personers prestation i OFGR-examen.
Antalet behandlade omprövningsbegäranden som gällde bedömningen av examina 2020 uppgick i fjol till 19 (föregående år: 13). Två (år 2020: 1) av omprövningsbegärandena ledde till att revisionstillsynen gjorde en självrättelse, varvid examinandens prestation godkändes 2021.

Examen Deltagare
Godkända
GR-examen 219 115
CGR-examen 134
68
OFGR-examen 11 7
Sammanlagt
364
190
Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022