Gå direkt till innehållet
Meny

Observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningar per delområde

De resultatpåverkande observationerna fördelade sig på alla centrala delområden av revisionen, men största delen gällde kvalitetsgranskningarnas prioritetsområden. Delområden med minst 15 observationer som påverkade resultatet var granskning av omsättningen (36 observationer), övriga granskningsåtgärder (34 observationer), granskning av bokslutet (33 observationer), granskning av omsättningstillgångar (20 observationer), upprättande av revisionsberättelse (18 observationer) och revision av huvudboksregistreringar (17 observationer).

Bild 4: Delområden inom revisionen som hade minst 15 resultatpåverkade observationer


Övriga granskningsåtgärder omfattar observationer som gjorts i andra bokslutsposter än de valda insatsområdena. Revisorn hade i allmänhet inte alls vidtagit revisionsåtgärder för en eller flera bokslutsposter eller så kunde de inte verifieras.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022