Godkända i revisorsexamina 2021

Alla personer som godkänts i examina har inte gett tillstånd att publicera sitt namn. Vi meddelar per e-post dem som inte gett tillstånd att publicera sitt namn att examen är godkänd. Vi skickar beslut om examensresultaten jämte poängbilaga till alla deltagare inom den närmaste framtiden.

GR-examen

I GR-examen godkändes följande 115 personer:

Aalto Jouni Kalevi
Aapaoja Juho-Antti Arvid
Aarnio Laura
Ainola Anna Kaarina
Ainola Antti Hannu Sakari
Aro Ville Antinpoika
Axberg Anton
Breilin Nea Charlotta
Elonheimo Paavo Johannes
Eriksson Sandra Harriet Amanda
Fernström Maria Sofia
Forsström Sini Johanna
Guillou Johanna Eeva-Maria
Hagelberg Lauri Aapeli
Hallaperä Rina Johanna
Halonen Jussi Tapani
Harismaa Henri Vilhelm
Harju Aleksi Matias
Hautala Viivi Annukka
Heikkinen Meri Tuulia
Hirvonen Topias Juhani
Honkala Hannu Pekka
Huusko Marjut Ira Janika
Hyvärinen Petri Samuel
Jalava Tuija Hannele
Jyrkiäinen Jonna Maria
Kanerva Juha Pekka Tapio
Kela Elisa Ingrid
Kiiltomäki Susanna Tuulia
Kiuru Esa Antero
Kohtamäki Elias Ilmari
Koivistoinen Sami Mikael
Komi Anssi Petteri
Koponen Minna Marianne
Kopperoinen Tuure Joonatan
Kotajärvi Tuomas Tapani
Kotisalmi Lasse Johannes
Kujala Aleksi Juho Antero
Kähäri Otto Matti Mikael
Kääriäinen Elmeri Jesse Risto
Laaja Jesse Matias
Lagerlind Kati Annika
Lanne Mikael Markku Matias
Lavonen Annika Heidi Maria
Lehonoksa Elina Anneli
Leinonen Leo Aleksanteri
Leskinen Jani Markus
Lindström Filippa Johanna
Lindström Jenni Mikaela
Lundell Edward Viking
Luukkonen Annemari Elisa
Makkonen Piia Kristiina
Malén Miika Viljami
Markkula Mari Heini Marianne
Metsola Julia Eveliina
Mulari Mira Johanna
Mulari Ville Olavi
Myllymäki Petteri Antero
Mäkelä Ida Elina
Mäki Minna Emilia
Mäkäläinen Jari Valtteri
Niklander Ilmari Johannes
Niska Miro Matias
Nukari Lotta Maaria
Nybergh Carl August
Ojamaa Anna-Riikka
Oksanen Pirjo Kristiina
Olander Donata Sirke
Olas Rami Antti Juhani
Onnela Kasperi Kalevi
Paavilainen Jari Markus
Pakarinen Lasse Antero
Palm Petra Maria
Palmroos Henri Peter Edvard
Pasila Manu Petteri
Paukku Eelis Juho Waltter
Peltonen Sanni Maaria
Peltoperä Matti Tuomas Juhanpoika
Pentti Anna-Kreetta
Pettersson Laura Daniela
Piiroinen Anna Alexandra
Poikonen Laura Ida Emilia
Poldve Sander
Pösö Kaisa Johanna
Raiskio Siina
Rasila Janne Juha Anthony
Rintala Mikael Henri Olavi
Ruohonen Heidi Johanna
Saarikoski Marjo Susanna
Sandells Giia Maria
Savinen Miikka Tuomas
Soininen Jenni Eveliina
Sten Jonna Eveliina
Stormi Kati Tuulikki
Ståhlberg Nora Emilia
Suomalainen Joanna Martiina
Suomilammi Riikka Maari
Sääski Saara Johanna
Taavila Maria Kaarina
Taipale Maria Katariina
Tienari Antti Johannes
Timonen Niklas Valtteri
Tuovinen Iina Janita
Turpeinen Janne Kalevi
Turto Aleksi Nikolai
Turunen Sirja Liisa
Valkama Minna Suvi Kristiina
Vanhanen Konsta Eino Aleksanteri
Ventelä Tiina Maria
Verho Emilia Aino Ulrika
Vikman Janne Vihtori
Vuorenoja Riikka Elisabet
Warro Jaakko Kalervo
Yliräisänen Mikko Henri Eemeli
Österback Rasmus

CGR-examen

Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor.

I CGR-examen godkändes följande 68 personer, varav 66 har gett tillstånd att publicera sitt namn. De är:

Ainola Anna Kaarina
Ainola Antti Hannu Sakari
Aro Ville Antinpoika
Axberg Anton
Backlund Jonas Leif Erik
Engström André Christopher Sebastian
Eriksson Sandra Harriet Amanda
Fernström Maria Sofia
Forsström Sini Johanna
Hakala Sari Helena
Harismaa Henri Vilhelm
Henriksson Anette Carolina
Hepola Hanna Annikki
Hirvonen Topias Juhani
Honkala Hannu Pekka
Jyrkiäinen Jonna Maria
Kamunen Elisa Anniina
Kanerva Juha Pekka Tapio
Kohtamäki Elias Ilmari
Koski Teemu Tapio
Kuivasto Toni Tapio
Kujala Aleksi Juho Antero
Laaja Jesse Matias
Laitinen Teemu Antero
Lassander Jan Harry
Laurila Aino Tuulikki
Lehikoinen Tiia Maria
Leinonen Leo Aleksanteri
Lundell Edward Viking
Luukkonen Annemari Elisa
Makkonen Piia Kristiina
Manninen Tatu Daniel
Markkula Mari Heini Marianne
Mattsson Jimmy Lars Henrik
Mulari Ville Olavi
Mäenpää Kiia Katariina
Mäki Minna Emilia
Nikkinen Lauri Matias
Nurmonen Antti Pekka Johannes
Ojanperä Ira Annukka
Palmroos Henri Peter Edvard
Pasila Manu Petteri
Paski Jussi Tapio
Peltola Maija Henriikka
Pentti Anna-Kreetta
Pääkkönen Sanna-Mari
Pösö Kaisa Johanna
Raiskio Siina
Raittinen Antti Hermanni
Rautu Veikko Tapani
Sandells Giia Maria
Savinen Miikka Tuomas
Siimelä Niklas Timo Henri
Sivula Vuokko Henriikka
Stormi Kati Tuulikki
Suomalainen Joanna Martiina
Suomilammi Riikka Maari
Sääski Saara Johanna
Timonen Niklas Valtteri
Valkama Minna Suvi Kristiina
Verho Emilia Aino Ulrika
Viitanen Lasse Kalevi
Vikman Janne Vihtori
Vuorenvirta Christian
Warro Jaakko Kalervo
Zhou Yang

OFGR-examen

Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor.

I OFGR-examen godkändes följande 7 personer:

Juntunen Tuomas Niko Anttoni
Kaulio Keijo Juhani
Koponen Minna Marianne
Mäkitalo Joni Juhani
Olas Rami Antti Juhani
Paulamäki Mikki Martti Johannes
Rantakeisu Eetu Mikael

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2022