Resultaten i revisorsexamina 2021


Patent- och registerstyrelsen (PRS) bekräftade den 9 december 2021 resultaten i revisorsexamina 2021.

PRS godkände

  • 115 personers prestation i GR-examen
  • 68 personers prestation i CGR-examen
  • 7 personers prestation i OFGR-examen.

Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor. Om personen i fråga får ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret.

De personer som har ansökt om godkännande som revisor har rätt att använda yrkesbeteckningen revisor efter att deras uppgifter har antecknats i revisorsregistret som förs av revisionstillsynen vid PRS. Dessförinnan ska de ge revisorsförsäkran inför tingsrätten.

Lista på de som avlagt revisorsexamen 2021

Vi meddelar per e-post dem som inte gett tillstånd att publicera sitt namn att examen är godkänd.

Vi skickar beslut om examensresultaten jämte poängbilaga till alla deltagare.

Avgivande av revisorsförsäkran

Att lämna in intyg till revisionstillsynen

PRS gratulerar varmt dem som godkänts i examen!

Kontakt: tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2022