Gå direkt till innehållet
Meny

Resultaten i revisorsexamina 2023

Patent- och registerstyrelsen (PRS) bekräftade den 7 december 2023 resultaten i revisorsexamina 2023.

PRS godkände

  • 93 personers prestation i GR-examen
  • 61 personers prestation i CGR-examen
  • 5 personers prestation i OFGR-examen.

Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor. Om personen i fråga får ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret.

De personer som har ansökt om godkännande som revisor har rätt att använda yrkesbeteckningen revisor efter att deras uppgifter har antecknats i revisorsregistret som förs av revisionstillsynen vid PRS. Dessförinnan ska de ge revisorsförsäkran inför tingsrätten.

Lista på de som avlagt revisorsexamen 2023

Vi meddelar per e-post dem som inte gett tillstånd att publicera sitt namn att examen är godkänd.

Vi skickar beslut om examensresultaten jämte poängbilaga till alla deltagare.

Att ansöka om godkännande som revisor

PRS gratulerar varmt dem som godkänts i examen!

Kontakt: tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 07.12.2023