Specialbibliotekets boksamling

Specialbiblioteket inom industriellt rättsskydd innehåller i huvudsak litteratur som anknyter till Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhetsområde. Du kan kontakta biblioteket vardagar under tjänstetid. Alla kunder får låna böcker och det behövs inget bibliotekskort. Ta med din identitetshandling när du lånar en bok. Vi för in dina personuppgifter i vårt kundregister.

Boksamlingen omfattar

  • de viktigaste publikationerna om industriellt rättsskydd
  • böcker om uppfinningar och litteratur om tekniken inom olika områden enligt våra patentingenjörers behov
  • lagböcker och kommentarer
  • publikationer om företags- och bolagsrätt
  • doktorsavhandlingar och lärdomsprov om industriellt rättsskydd
  • företagshistoriker och uppfinningarnas historia
  • varumärkenas och mönstrens (designskyddets) historia.

Nya böcker

Bokdatabasen KitiNET innehåller en fullständig lista över nya böcker. Databasen uppdateras genast när vi katalogiserar en ny bok. I databasen visas bibliografiska uppgifter om böckerna samt lån och reservationer.

Den nya varumärkeslagen trädde i kraft i Finland 1 maj 2019. EU publicerade boken nedan för att uppdatera lagstiftningen och regelverket om EU-varumärken till en tydlig och kompakt arbetsbok som både EU och de nationella myndigheterna kan använda.

European Union Intellectual Property Office: Selected instruments relating to the European Union trade mark, 2019.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.06.2021