Information på papper och på nätet


Vår samling grundar sig på böcker och tidskrifter om industriellt rättsskydd (patent, varumärken, nyttighetsmodeller och mönsterskydd, dvs. designskydd), företag, föreningar och stiftelser samt på publikationer som organisationer inom industriellt rättsskydd ger ut.

De viktigaste handböckerna om industriellt rättsskydd finns fortfarande i tryckt form och de kommer att uppdateras när uppgifterna ändras. Vi följer med lagstiftningen om industriellt rättsskydd både i Finland, i de nordiska länderna och inom EU.

Alla böcker och periodiska skrifter som vi förvärvar katalogiseras i bokdatabasen.

Patentdokument finns i olika arkiv och databaser

Inhemska patentpublikationer har lagrats i digital form i olika databaser. Till exempel databasen Espacenet innehåller både finländska patentpublikationer och därtill nästan 100 miljoner publikationer från hela världen. Du kan bläddra i databasen gratis på vår webbplats.

Patent- och nyttighetsmodellansökningar som lämnats in i Finland och som blivit offentliga hittar du i Patenttidningen och i Nyttighetsmodelltidningen eller i PatInfo-registret, som innehåller identifierings- och handläggningsuppgifter om ansökningar från och med 2001. Allt arkiverat material med tillhörande korrespondens från och med 2011 kan läsas i elektronisk form.

Äldre arkivmaterial från perioden 1978–2010 finns fortfarande delvis i tryckt form. Du kan beställa kopior från arkivet eller läsa dokument i vår kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors. Du måste beställa dokumenten till påseende på förhand eftersom det tar några dagar att leverera dem till kundtjänsten.

De allra äldsta dokumenten från perioden 1842–1977 ligger i Riksarkivets verksamhetsställe i S:t Michel. Dokumenten kan beställas genom Riksarkivet.

Alla våra avgiftsfria databaser finns att tillgå i vår kundtjänst.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.06.2021