Gå direkt till innehållet
Meny

Samlingar och informationskällor


Information på papper och på nätet

Vår samling grundar sig på böcker och tidskrifter om industriellt rättsskydd (patent, varumärken, nyttighetsmodeller och mönsterskydd, dvs. designskydd), företag, föreningar och stiftelser samt på publikationer som organisationer inom industriellt rättsskydd ger ut.

De viktigaste handböckerna om industriellt rättsskydd finns fortfarande i tryckt form och de kommer att uppdateras när uppgifterna ändras.

Alla böcker och periodiska skrifter som vi förvärvar katalogiseras i bokdatabasen.

Gå till bibliotekets bokdatabas.Öppnas i en ny flik

Genom sökportalen EDS EBSCO Discovery Service kan du ta del av vårt e-material (portalen är på finska).Öppnas i en ny flik

Patentdokument finns i olika arkiv och databaser

Patent är offentlig information. Varje år ges mer än 2 miljoner nya patentpublikationer ut. Det finns redan drygt 80 miljoner publikationer från över hundra länder och på flera olika språk. Du kan ta del av publikationer och relaterade dokument och uppgifter i avgiftsfria patentdatabaser på vår webbplats prh.fi.

Gå till patentdatabaserna.

Från och med 2011 kan allt offentligt arkivmaterial, med tillhörande korrespondens, som gäller inhemska patentpublikationer läsas i elektronisk form, men det äldre arkivmaterialet från perioden 1975–2010 finns fortfarande delvis bara i pappersform:

  • Dokument om patent som beviljades åren 1975–2000 förvaras i Riksarkivet, som i första hand ansvarar för kundtjänsten för dem. Om du behöver myndighetens tolkning om materialet, beställ dokumenten genom att kontakta PRS kundtjänst.
  • PRS ansvarar för kundtjänsten som gäller dokument om patent som beviljades åren 2001–2010. Du kan beställa avgiftsbelagda kopior av dokumenten eller ta del av dem i PRS kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C. Beställ dokumenten på förhand via e-post på library(at)prh.fi. Leveranstiden för dokumenten är cirka en vecka.

De allra äldsta dokumenten från perioden 1842–1974 har lämnats över till Riksarkivet och finns i Riksarkivets verksamhetsställe i S:t Michel. Riksarkivet ansvarar för kundtjänsten för materialet. Kontakta Riksarkivet för att ta del av dokumenten.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.11.2023