Hur kan jag överföra hanteringen av mitt LEI-nummer till en annan LEI-utfärdare?

Du kan ansöka om överföring av hanteringen av ett LEI-nummer från en LEI-utfärdare till en annan, till exempel överföring till PRS av hanteringen av ett LEI-nummer som har registrerats på annat håll. Ansök om överföring hos den LEI-utfärdare till vilken du vill att hanteringen ska överföras.

Hur ansöker jag om överföring av hanteringen till PRS?

1. Fyll i en ansökan på nätet i av vår LEI-tjänst. Läs våra anvisningar om hur ansökan ska lämnas in.

I din ansökan ska du ange ditt företags eller din sammanslutnings namn och LEI-nummer samt uppgifter om den organisation som utfärdat LEI-numret. De LEI-nummer som du behöver hittar du genom att söka på företagets eller sammanslutningens namn på webbplatsen för Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Gå till söktjänsten LEI Search.

På samma gång ska du godkänna PRS tjänsteavtal och användningsvillkor. Se tjänsteavtalet och användningsvillkoren.

Ange namnet på och rollen för den person som undertecknar ansökan (till exempel ansvarsperson i bolaget). Läs mer om vem kan underteckna LEI-ansökan.

2. Skriv ut och underteckna ansökan och skicka den till oss

  • antingen per e-post till LEI(at)prh.fi
  • eller per post till
    Patent- och registerstyrelsen
    LEI-registret
    00091 PRH.

Vad kostar det?

Överföring i sig är gratis, men i samband med överföring till PRS tar vi ut en årsavgift för de följande 12 månaderna.

Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.04.2020