Avtal och användningsvillkor

Den som ansöker om ett LEI-nummer ska i samband med ansökan binda sig till ett tjänsteavtal mellan sökande och Patent- och registerstyrelsen (PRS) samt till användningsvillkoren. Detsamma gäller innehavare av LEI-nummer som uppdaterar sina LEI-uppgifter hos PRS.

Du ingår avtalet och godkänner användningsvillkoren genom att kryssa för rutorna i LEI-nummeransökan och genom att underteckna ansökningsblanketten.

Öppna PDF-filerna i tabellen nedan och läs avtalet och användningsvillkoren innan du lämnar in din ansökan.

Namn
Uppdaterat Ladda ner
LEI-tjänsteavtal 30.4.2020 PDF (pdf, 0,12 Mb)
Användningsvillkor som gäller sökning och nerladdning av LEI-nummer och LE-RD-uppgifter 30.4.2020 PDF (pdf, 0,09 Mb)

Gå till LEI-tjänsten för att fylla i din ansökan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.05.2020