Gå direkt till innehållet
Meny

Återregistrering av företag som avregistretats som icke-verksamt

Ett företag som har avregistrerats som icke-verksamt (med stöd av 24 § i handelsregisterlagen) kan ansöka om återregistrering i följande situationer:

  • Företaget bedrev faktiskt verksamhet under avregistreringen.
  • Patent- och registerstyrelsen (PRS) begick ett fel i avregistreringsförfarandet (företaget anmälde om fortgående verksamhet, och PRS registrerade inte anmälan).


Du kan ansöka om återregistrering inom fem år från avregistreringen.

Hur ansöker jag?

Skriv en fritt formulerad ansökan där du begär att ditt företag ska återregistreras.

Ange följande uppgifter i din ansökan:

  • namnet (firman) och FO-numret på det företag som ska återregistreras
  • sökandens kontaktuppgifter
  • uppgift om den verksamhet som företaget bedrev under avregistreringen eller om det fel som PRS begick.


Observera att alla handlingar som skickas till handelsregistret är i regel offentliga. De är tillgängliga exempelvis i informationstjänsten Virre som PRS tillhandahåller.

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av företagets ansvarsperson eller av en person som ansvarspersonen har befullmäktigat. Om en befullmäktigad person undertecknar begäran, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Om företagets ansvarspersoner har ändrats, bifoga en redogörelse som bevisar att personen valts till ansvarsperson.

Vad kostar det?

Ansökan är gratis.

Hur skickar jag min ansökan till PRS?

Skicka ansökan

  • per e-post som en enda pdf-fil till valvonta[at]prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt e-postmeddelande.
  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Företag och sammanslutningar / Juridiska enheten, 00091 PRH

Hur följer jag handläggningen av ansökan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Vi skickar ett handelsregisterutdrag till företagets adress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi när företaget är återregistrerat.

Efter återregistreringen: se till att uppgifterna är uppdaterade

Om PRS återregistrerar företaget, ska företaget hålla sina uppgifter uppdaterade i registret. Vid behov lämna in en ändringsanmälan. Se våra anvisningar enligt företagsform.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 07.10.2021