Registeruppgiftstjänster som våra samarbetspartner erbjuder

Handelsregistrets grunduppgift är att stödja samhället med hjälp av informationstjänster om företag. Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder informationstjänster om handelsregistret på flera olika sätt. I Patent- och registerstyrelsens webbaserade informationstjänst Virre kan du söka handelsregisteruppgifter och bokslut och ladda ner dem direkt. Till informationstjänsten Virre.

Som regel lämnar vi ut handelsregisteruppgifter i form av urval på maskinspråk eller som meddelandebaserad dataöverföring till myndigheter samt kreditupplysningsbolag, försäkringsbolag, inkassobolag, informationsbolag och informationstjänsten European Business Register (EBR).

Flera företag erbjuder handelsregisteruppgifter och tjänster förädlade utifrån registeruppgifter. Kontakta gärna tjänsteleverantören direkt om du är intresserad av dessa tjänster.

Tjänster som grundar sig på handelsregisteruppgifter erbjuds av bl.a.

Andra tjänster som utnyttjar Företags- och organisationsdatasystemets uppgifter

Vissa företag erbjuder tjänster som utnyttjar uppgifter som sparats i Företags- och organisationsdatasystemet. Kontaktuppgifterna för företagen finns på på webbplatsen ytj.fi som upprätthålls av PRS och Skatteförvaltningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.07.2020